Информационен бюлетин

Абониране за бюлетин

С нашия информационен бюлетин винаги сте добре информиран/а за Toll Collect и пътната такса за товарни автомобили.

Абониране за бюлетин

Отказ от абонамент за информационния бюлетин

Можете да се откажете от абонамента за информационния бюлетин по всяко време.

Отказ от абонамент за информационния бюлетин

Важни указания

Информационният бюлетин се изпраща съгласно нашата Декларация за защита на данните .

Вашите данни ще се използват само за изпращане на информационния бюлетин. Няма да бъдат предавани на трети лица. Данните няма да бъдат използвани и за маркетингови цели.

Изпращането от Toll Collect GmbH принципно е безплатно. Евентуално възникващите от интернет доставчика разходи за получаване трябва да се поемат от получателя. Toll Collect GmbH не може да гарантира пълното и навременно получаване на изпратения информационен бюлетин.

Информационният бюлетин се изпраща на неравномерни интервали от време.