Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин винаги сте добре информиран/а за Toll Collect и пътната такса за товарни автомобили.

Абониране за бюлетин

Можете да се откажете от абонамента за информационния бюлетин по всяко време.

Отказ от абонамент за информационния бюлетин

Важни указания

Информационният бюлетин се изпраща съгласно нашата Декларация за защита на данните.

Вашите данни ще се използват само за изпращане на информационния бюлетин. Няма да бъдат предавани на трети лица. Данните няма да бъдат използвани и за маркетингови цели.

Изпращането от Toll Collect GmbH принципно е безплатно. Евентуално възникващите от интернет доставчика разходи за получаване трябва да се поемат от получателя. Toll Collect GmbH не може да гарантира пълното и навременно получаване на изпратения информационен бюлетин.

Информационният бюлетин се изпраща на неравномерни интервали от време.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605