Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Pravidelnými kontrolami v celom Nemecku sa preveruje správna úhrada mýta


Nákladné vozidlo prichádza ku kontrolnej bráne

Formy kontroly

Takto sa kontroluje dodržiavanie mýtnej povinnosti.

Prejednanie a dodatočné zisťovanie

Pokyny k postupu pri možnom porušení mýtnej povinnosti.

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603