Kontrola dodržiavania mýtnej povinnosti

Pravidelnými kontrolami v celom Nemecku sa preveruje správna úhrada mýta


Nákladné vozidlo prichádza ku kontrolnej bráne

Prehľad stránok v tejto sekcii