Już teraz można zgłaszać pojazdy objęte wyłączeniem z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników

Berlin,

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte także pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów lub używane do tego celu. Pojazdy używane przez zakłady rzemieślnicze są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych. To, czy warunki zwolnienia są spełnione, zależy od konkretnego przejazdu i przewożonych towarów.

Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników obowiązuje, jeśli pojazd jest prowadzony przez pracownika zakładu rzemieślniczego i przewozi materiały, wyposażenie lub maszyny potrzebne do świadczenia usług i wykonywania prac przez zakład, lub przewozi wykonane przez rzemieślników gotowe towary, które są wytwarzane, przetwarzane lub naprawiane we własnym zakładzie rzemieślniczym.

Warunki zwolnienia dla rzemieślników spełniają wszystkie zawody wymienione w załącznikach A i B rozporządzenia o zasadach działania rzemiosła oraz uznawane w Niemczech zawody wyuczone, których profil działalności jest porównywalny z zawodem rzemieślniczym.

Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników obowiązuje także w przypadku zakładów rzemieślniczych z zagranicy.

Na stronie internetowej Toll Collect zakłady rzemieślnicze mogą zgłaszać pojazdy o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony, których eksploatacja spełnia warunki wyłączenia dla rzemieślników. Dzięki tym informacjom kontrole uiszczania opłat drogowych można zorganizować w sposób ograniczający do minimum dochodzenia i procedury administracyjne.

Zgłaszanie pojazdów należących do rzemieślników

W przypadku przejazdów niespełniających warunków wyłączenia dla rzemieślników można przed rozpoczęciem jazdy zaksięgować i uiścić opłatę drogową w aplikacji Toll Collect lub na stronie internetowej Toll Collect.

W przypadku pojazdów zakładów rzemieślniczych, których eksploatacja przeważnie nie spełnia warunków wyłączenia dla rzemieślników, w celu wygodnego uiszczania opłaty drogowej zaleca się montaż urządzenia pokładowego Toll Collect lub operatora European Electronic Toll Service (dostawcy EETS).

Firma Toll Collect udostępnia dla wszystkich pojazdów powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony urządzenia pokładowe (Windshield lub do montażu w kieszeni DIN). Montaż urządzeń pokładowych odbywa się w warsztacie partnera serwisowego. Firmy powinny jak najszybciej uzgodnić termin montażu u jednego z 1300 partnerów serwisowych.

Informacje na temat OBU

Po wprowadzeniu opłaty drogowej dla kategorii wagowej powyżej 3,5 maksymalnej masy całkowitej od 1 lipca 2024 r. nieznacznie spadną taryfy opłat drogowych dla niektórych klas pojazdów.

Stawki opłat drogowych od 1 lipca 2024 r.

Więcej informacji znajduje się również na stronie Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności.

www.balm.bund.de

Dalsze rekomendacje