Nowe oprogramowanie do urządzeń pokładowych


Kierowca samochodu ciężarowego obsługuje urządzenie pokładowe w pojeździe.
Berlin,

Od dzisiaj przekazywane jest nowe oprogramowanie do ponad 1,2 miliona zamontowanych urządzeń pokładowych. Aktualizacja oprogramowania urządzeń pokładowych (On-Board Unit, OBU) do poboru opłat drogowych odbywa się automatycznie za pośrednictwem telefonii komórkowej. Podlegające opłatom drogowym samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t nie muszą w tym celu być oddawane do warsztatu. Nie wymaga to również żadnych działań ze strony przedsiębiorstw i kierowców.

Dzięki aktualizacji oprogramowania urządzeń pokładowych wyświetlane w nich informacje będą bardziej jednoznaczne i jaśniejsze. Nowością jest możliwość wykonania przez kierowcę raportu kasowego i w ten sposób finansowego zakończenia aktualnej jazdy. Dzięki temu kwoty opłat drogowych są szybko – z reguły najpóźniej po 30 minutach – dostępne na portalu klienta w zakładce „Nierozliczone przejazdy” do dalszego rozliczania.

Transmisja danych związanych z opłatami drogowymi jest sygnalizowana symbolem anteny. Gdy symbol znika, transmisja jest zakończona.

Także wyświetlane komunikaty o usterkach będą jeszcze bardziej jednoznaczne: krótka sekwencja dźwięków, powtarzana w pięciominutowych odstępach, sygnalizuje kierowcy, że pobór opłaty drogowej został zakłócony. Do tego kontrolka miga na czerwono.

Kierowca ma tutaj obowiązek współdziałania!

Musi on znaleźć najbliższy MOP i wyłączyć i włączyć zapłon. Jeśli po wyłączeniu i włączeniu zapłonu komunikat o błędzie pojawi się ponownie, należy go potwierdzić przyciskiem „OK” na urządzeniu pokładowym. Następnie należy dokonać opłaty drogowej bezpośrednio z samochodu ciężarowego lub online przez dysponenta i znaleźć partnera serwisowego.

Aby partner serwisowy mógł szybko zidentyfikować i usunąć usterkę, do menu dodano punkt „Info” ze szczegółowymi danymi. Dzięki szybszej diagnostyce i usuwaniu usterek przedsiębiorcy oszczędzają czas i pieniądze.

Jeśli pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 7,5 tony jest w trasie i tym samym nie podlega opłatom drogowym, pojawia się nowe wskazanie. Na wyświetlaczu widać komunikat „DE BEZ OPLATY”. Dioda LED świeci się – inaczej niż dotychczas –nadal na zielono, ponieważ urządzenie pokładowe jest technicznie gotowe do pracy.

Pytania i odpowiedzi:

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia pokładowego. Ponadto do każdego typu urządzenia pokładowego dostępna jest instrukcja online.

Obydwa źródła informacji można znaleźć na stronie internetowej Toll Collect.

Dlaczego nagle zmienione zostało wskazanie LED do sygnalizacji niepodlegania opłatom drogowym przez pojazdy?

Zielona dioda LED sygnalizuje zawsze, że urządzenie pokładowe jest technicznie gotowe do pracy, niezależnie od tego, czy dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego, od której zależą opłaty drogowe, jest mniejsza, czy też przekracza 7,5 t. Czerwona dioda LED sygnalizuje usterkę. Wskazanie zostało dostosowane do standardów europejskich.

Czy urządzenie pokładowe będzie jeszcze kiedyś pokazywało kwoty opłat drogowych?

Prowadzone są badania nad alternatywnymi, przyszłościowymi platformami urządzeń końcowych. Uwzględnimy przy tym również fakt, że dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych ważna jest łatwa i przejrzysta kontrola należnych opłat drogowych. Czy jest to możliwe i jak mogłoby to wyglądać, pokażą badania.

Kontakt

Czekamy na Państwa telefon lub e-mail.

Biuro informacji prasowej

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje