Návod Bosch DIN-Schacht (do DIN přihrádky)

Ovládací prvky

 • Pomocí tlačítka „C“ vymažete poslední zadání.

 • Potvrzení zadání v nabídce a hlášení.

 • Pomocí těchto tlačítek se šipkami procházíte nabídkou tam i zpět.

 • V rámci jednotlivých nabídkových položek vyberete pomocí těchto tlačítek další nastavení.

 • Jednotka OBU je připravena k provozu; všechny předpoklady pro automatický výběr mýtného jsou splněny.

 • Jednotka OBU není připravena k provozu; jednotka OBU není aktivována pro automatický výběr mýtného. Na displeji se objeví hlášení.

  Červená blikající

  Optické upozornění v případě poruch dosud nepotvrzených tlačítkem OK, doprovázené akusticky chybovými tóny.

 • Pouze pro servisní účely(zapečetění se nesmí poškodit)

 • Na displeji se zobrazuje provozní stav OBU (deklarovaný počet náprav, použitá služba mýtného a aktuální hmotnost)

 • V případě poruch a chybových hlášení.

4 AXLES DE 12..18t