Navodila Bosch z režo DIN

Upravljalni elementi

 • Za izbris zadnjega vnosa uporabite tipko "C".

 • Potrditev vnosov v meni in sporočil.

 • S tema puščičnima tipkama se pomikajte naprej in nazaj po meniju.

 • Znotraj posameznih elementov menija lahko s tema tipkama izberete dodatne nastavitve.

 • Naprava OBU je pripravljena na delovanje; vse zahteve za samodejno pobiranje cestnine so izpolnjene.

 • Naprava OBU ni pripravljena za obratovanje; naprava OBU ni aktivna za samodejno pobiranje cestnine. Na zaslonu se prikaže sporočilo.

  Utripa rdeče

  Vizualni prikaz za motnje, ki še niso potrjene s tipko OK, skupaj z zvoki napak.

 • Le v servisne namene(pečat se ne sme poškodovati)

 • Na zaslonu se prikaže prikazovalnik obratovanja naprave OBU (navedeno število osi, uporabljena storitev cestninjenja in dejanska masa)

 • V primeru okvar in sporočil o napakah.

4 AXLES DE 12..18t