Инструкция за ниша Bosch съгласно стандарта DIN

Елементи на управлението

 • С бутон "C" изтривате последното си въвеждане.

 • Потвърждаване на въведени данни в менюта и съобщения.

 • С тези бутони със стрелки прелиствате напред и назад в менюто.

 • В рамките на отделните точки от менюто изберете допълнителни настройки с тези бутони.

 • Бордовият уред за автомобил е готов за работа; всички условия за автоматично събиране на пътна такса са изпълнени.

 • Бордовият уред за автомобил не е готов за работа; бордовият уред за автомобил не е активен за автоматичното събиране на пътна такса. На дисплея се появява съобщение.

  Мигащ в червен цвят

  Визуално показание при все още неодобрените с „OK“ (ОК) неизправности, придружено от звукови сигнали за грешка.

 • Само за сервизни цели (пломбата не трябва да се нарушава)

 • Дисплеят показва екрана за работни показания на OBU (деклариран брой на осите, използвана услуга за пътна такса и текущо тегло)

 • При повреди и съобщения за грешка.

4 AXLES DE 12..18t