Návod pre palubný prístroj Bosch so slotom DIN

Ovládacie prvky

 • Tlačidlom „C“ vymažete svoje posledné zadanie.

 • Potvrdenie zadaní v menu a hlásení.

 • Pomocou týchto tlačidiel listuje v menu dopredu a dozadu.

 • V rámci jednotlivých bodov menu volíte pomocou týchto tlačidiel ďalšie nastavenia.

 • Palubný prístroj je pripravený na prevádzku; všetky predpoklady na automatický výber mýta sú splnené.

 • Palubný prístroj nie je pripravený na prevádzku, palubný prístroj nie je aktívny pre automatický výber mýta. Na displeji sa objaví hlásenie.

  Blikajúca červená

  Optická indikácia pri poruchách, ktoré ešte neboli potvrdené pomocou tlačidla OK, sprevádzaná akusticky pomocou chybových tónov.

 • Len na servisné účely (nesmie dôjsť k poškodeniu zapečatenia)

 • Na displeji sa zobrazí prevádzková indikácia palubného prístroja (deklarovaný počet náprav, použitá mýtna služba a aktuálna hmotnosť)

 • V prípade porúch a chybových hlásení.

4 AXLES DE 12..18t