Pod kontrolou

Toll Collect prezentuje výstavu k digitálnímu životu mezi soukromou sférou, ochranou dat a kontrolou


Návštěvník před exponátem na výstavě ochrany dat v sídle společnosti Toll Collect v Berlíně

Koncept

Společnost Toll Collect na výstavě ukazuje, že moderní technologie nemusí být v rozporu s ochranou dat.

Konkrétní příklady ze společenského každodenního života ilustrují, jak se nakládání s daty a informacemi v historii vyvíjelo a jaké etické výzvy z toho dodnes vyplývají. Výstava popisuje napětí mezi moderním životem, pohodlím, které nám umožňují pokrokové technologie a potřebou bezpečnosti a soukromé sféry ve svobodné a nezávislé společnosti.

Přitom jde o méně o aktuální diskuze o jednotlivých technologiích a službách. Středem pozornosti jsou zásadní otázky a všeobecný hodnotový systém. Výstava společnosti Toll Collect má nabídnout permanentní podnět k diskuzím a zamyšlením – pro vlastní zaměstnance, ale i pro návštěvníky z politiky, hospodářství a médií a zainteresovanou veřejnost včetně školních tříd.

Prohlídky

Pro veřejnost jsou nabízeny pravidelné prohlídky výstavy. Pokud máte zájem výstavu navštívit, můžete se zde informovat o nejbližších termínech.

Pro skupiny od 15 osob Vám rádi nabídneme individuální termín.

Vaše kontaktní osoby

Lokalita

Výstava se nachází v centrále společnosti Toll Collect na Postupimském náměstí a je dobře přístupná veřejnými dopravními prostředky.

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín
Německo

Další doporučení