Обхват на действие

Как си представяме устойчивостта на бъдещето

Стремим се да допринесем за едно по-сигурно и стойностно бъдеще. Поради тази причина устойчивостта и икономичността са двата основни стълба на нашата дейност. Ние сме синоним на надеждност, устойчивост и многообразие.
Д-р Гералд Шулц, главен изпълнителен директор

Устойчивостта е неотменна част от представата ни за бъдещето. Приемаме устойчивото развитие като шанс и пътеводна светлина за нашата фирмена дейност. Подкрепяме правителството на Германия в постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2030 година. Самите ние се стремим към такава до 2028 година.

Аспекти на устойчивостта

Социалният, икономическият и екологичният аспект се намират в тясно взаимодействие. Поради тази причина прилагаме цялостно стратегията за устойчиво развитие в трите области на отговорност.

 • Ние сме атрактивен работодател както за служителите на Toll Collect, така и за тези, които искат да се присъединят към нас. Задачите ни са многостранни, интересни и целесъобразни. Притежаваме общ ценностен компас и се подкрепяме взаимно. Разглеждаме задачите от различни перспективи и подхождаме без дискриминация и предразсъдъци. Това е нашата тайна за атрактивни работни места с дългосрочна перспектива.

  На фокус:

  • Увеличаване на женското участие в ръководните позиции
 • Като високоефективен доставчик на технологични услуги, ние съветваме и подкрепяме правителство на Германия, особено в по-нататъшното развитие и прилагане на потребителско финансиране в транспортната инфраструктура, в цифровизацията на транспорта и в разширяването на инфраструктурата за зареждане с алтернативни източници на енергия. В интерес на федералното правителство представяме данните от системата за събиране на пътни такси така, че да са използваеми за интелигентно управление на трафика в съответствие с разпоредбите за защита на данните. В допълнение към основната фирмената дейност за събиране на пътните такси и въз основа на нашия опит в областта на мобилността и инфраструктурата, ние се развиваме и в други стопански сфери. По този начин създаваме социална добавена стойност и осигуряваме бъдещата конкурентоспособност на компанията.

  На фокус:

  • Последващо развитие на системата за събиране на пътни такси
  • Създаване и изговаряне на кодекс за поведение на доставчика (Code of Conduct)
  • Интегриране на критериите за устойчивост в процесите по обществените поръчки
 • Подкрепяме правителството на Германия в по-нататъшната цифровизация на транспортния сектор. Гарантираме, че екологичното регулиращо действие на пътните такси цели постигането на превозни средства с по-ниски вредни емисии и на по-ефективното използване на транспортната инфраструктура. По този начин допринасяме за намаляване на екологичния отпечатък, който възниква от собствената ни фирмена дейност. Подкрепяме стратегията за устойчивост на федералното правителство и искаме да постигнем неутралност по отношение на климата до 2028 година. Ние сме сертифицирани съгласно европейския стандарт за управление на околната среда EMAS от 2005 г. и всяка година публикуваме екологична декларация, проверена от независим външен експерт.

  На фокус:

  • Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14.001 и EMAS
  • Намалено потребление на ресурси (напр. енергия, вода, материали)
  • 100 процента климатично неутрално потребление на електроенергия
  • Насърчаване на екологично ориентирано мислене и действия в Toll Collect

Кодексът B.A.U.M. за устойчива икономика

През 2022 г. ръководството и работническият съвет подписаха кодекса B.A.U.M. за устойчив бизнес. Toll Collect е член на Федералната германска работна група за екологично управление (B.A.U.M. e.V.) – междуиндустриална мрежа за устойчива стопанска дейност – от 2021 г. насам. Заедно искаме да поемем отговорност: за природата, стойностно бъдеще за обществото и прозрачен подход към нашите действия.