Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Сертификати


Служител показва сертификати на Toll Collect като потвърждение за високи стандарти

Потвърждение на високите стандарти

Високите стандарти в сферата на качеството, опазването на околната среда, сигурността на информацията и управлението на риска се подразбират в Toll Collect. Затова Toll Collect редовно се проверява от независим орган, който потвърждава спазването на изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 und ISO 31000.

ISO 9001: Система за управление на качеството

Сертифицирането по стандарта ISO 9001 доказва, че процесите в Toll Collect са ориентирани спрямо очакванията на клиентите, на потребителите на системата за събиране на пътни такси и изискванията на възложителя, Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Сертификат ISO 9001

ISO 14001/EMAS: Система за управление на околната среда

Toll Collect дефинира ясни екологични мерки, цели и отговорности за технологията на системата за събиране на пътни такси и процесите в предприятието. По този начин се опазват природните ресурси и се избягва въздействието върху околната среда. Със сертифицирането Toll Collect доказва, че използва система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001. В допълнение, Toll Collect отговаря на високите изисквания на европейската разпоредба EMAS, най-взискателната система за управление на околната среда в света.

Сертификат ISO 14001

Свидетелство EMAS

ISO 27001: Система за управление на информационната сигурност

Toll Collect гарантира, че информацията се обработва сигурно, и защитава своето ноу-хау, както и данните на своите клиенти. За целта се вземат се подходящи предпазни мерки и се дефинират цели за сигурност, за да се избегнат вътрешни и външни заплахи. Сертифицирането съгласно стандарта ISO 27001 потвърждава това.

Сертификат ISO 27001

ISO 31000: Управление на риска

Стандартът ISO 31000 определя единната норма за управление на риска за предприятията. Изпълнението на този стандарт, т.е. систематичното изследване на възможностите и рисковете при регулярната експлоатация и в проекти, е неразделна част от корпоративната култура на Toll Collect.

Сертификат ISO 31000

Вашето лице за контакт


Портрет на д-р Петер Юнкер, отговорно лице за устойчивост към Toll Collect

Представител за устойчивото развитие
Д-р Петер Юнкер
Тел.: +49 30 74077-1530
Факс: +49 30 74077-1540
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603