Допълнителни услуги

Услугите и претенциите за възстановяване на щети се отчитат отделно от Toll Collect.

Допълнителни услуги

Допълнителните услуги, свързани с пътната такса, са платени услуги или претенции за възстановяване на щети, извършени от Toll Collect за клиентите, за които Toll Collect таксува клиентите.

Услуги

  • Деблокиране на бордовия уред за автомобил
  • Издаване на дубликат на фактура

Услугите са дейности, които се облагат с данък. Подробности за това ще намерите във Вашата фактура.

Претенции за възстановяване на щети

  • Загуба или повреда на бордовия уред за автомобил
  • Загуба или повреда на компоненти като кабели или антени

Претенциите за възстановяване на щети не се облагат с данък.

Фактура

Допълнителните услуги, свързани с пътната такса, се фактурират отделно. Ще получите фактурата за изтегляне в клиентския портал или по пощата.

Плащане

Отчислението се извършва по договорения с Вас начин на заплащане. При метод на плащане с кредитна сума във фактурата Ви се съобщават банковите данни.

Други препоръки