Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Допълнителни услуги

Услугите и претенциите за възстановяване на щети се отчитат отделно от Toll Collect.


Мъж държи повреден бордови уред за автомобил в ръка

Допълнителни услуги

Допълнителните услуги, свързани с пътната такса, са платени услуги или претенции за възстановяване на щети, извършени от Toll Collect за клиентите, за които Toll Collect таксува клиентите.

Услуги

  • Деблокиране на бордовия уред за автомобил
  • Издаване на дубликат на фактура

Услугите са дейности, които се облагат с данък. Подробности за това ще намерите във Вашата фактура.

Претенции за възстановяване на щети

  • Загуба или повреда на бордовия уред за автомобил
  • Загуба или повреда на компоненти като кабели или антени

Претенциите за възстановяване на щети не се облагат с данък.

Фактура

Допълнителните услуги, свързани с пътната такса, се фактурират отделно. Ще получите фактурата за изтегляне в клиентския портал или по пощата.

Плащане

Отчислението се извършва по договорения с Вас начин на заплащане. При метод на плащане с кредитна сума във фактурата Ви се съобщават банковите данни.

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605