Управление на бордовия уред за автомобил

Нашите онлайн инструкции ще Ви помогнат да разберете по-добре как функционира събирането на пътна такса. Просто опитайте как функционира бордовият уред за автомобил.

Интерактивни инструкции

Ниша Bosch съгласно стандарта DIN

Как функционира бордовият уред за автомобил? Кликайте стъпка по стъпка през отделните екрани на дисплея на бордовите уреди за автомобил на Bosch.

Стартиране на онлайн инструкцията

Bosch Windshield

Как функционира бордовият уред за автомобил? Кликайте стъпка по стъпка през отделните екрани на дисплея на бордовите уреди за автомобил на Bosch.

Стартиране на онлайн инструкцията

Указание за приложение „Без бариери“:

Нашето онлайн ръководство за шофьори на товарни автомобили описва как да работите с бордовия уред за автомобил, за да гарантирате правилно пътно таксуване. За ползващите Screenreader тази информация не е съотносима.