Ochrana údajov


Nákladné vozidlo prichádza ku kontrolnej bráne

Ochrana osobných údajov zohráva v spoločnosti Toll Collect veľmi dôležitú úlohu.

Satelitný výber mýta je úspešná dopravná a technická inovácia. Od začiatku boli kľúčovým prvkom požiadavky na ochranu a bezpečnosť údajov. Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) definuje prísne rámcové podmienky, ktoré spoločnosť Toll Collect spĺňa vďaka rozsiahlej koncepcii ochrany a bezpečností údajov . Aj v priebehu inovácie systému na výber mýta sú ochrana a bezpečnosť údajov naďalej v popredí záujmu.

V stredobode je účelová viazanosť všetkých získaných údajov: Tieto sú použité výlučne na vyúčtovanie poplatkov. Poskytovanie údajov tretím stranám je výslovne zakázané. Ani vyšetrovacie orgány nemôžu od spoločnosti Toll Collect získať žiadne údaje, nezávisle od účelu vyšetrovania.

Princíp hospodárnosti dát

Okrem toho sa vyšetrovatelia/vyšetrovateľky určite čudovali, ako málo údajov spoločnosť Toll Collect ukladá. Na splnenie legislatívnych požiadaviek inžinieri/inžinierky a softvéroví vývojári/softvérové vývojárky pri plánovaní a tvorbe technických systémov úzko spolupracovali s ochrancami údajov. Pritom vznikli riešenia, ktoré ochranu údajov od začiatku integrujú do technológií a zaznamenávajú sa len údaje, ktoré sú bezpodmienečne nutné na plynulé vyúčtovanie mýta a kontrolu. To znamená pre nás prnicíp hospodárnosti a redukcie dát.

Výstava o ochrane údajov

V našom berlínskom sídle na Potsdamer Platz prezentujeme našu trvalú výstavu na tému ochrana údajov. Po prihlásení si môžete túto výstavu pozrieť.

Informácie o výstave a prihlásení

Video: Takto chránime údaje týkajúce sa mýta

Kontakt

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa nášho firemného splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.

Firemný splnomocnenec pre ochranu osobných údajov
Toll Collect GmbH
10875 Berlín

tc_datenschutz@toll-collect.de

Ďalšie odporúčania