защитата на данни


Товарен автомобил се движи по контролен мост

Защита на данните в Toll Collect се пише с главни букви

Събирането на пътни такси с помощта на сателит е успешна транспортно-политическа и техническа иновация. Изискванията за защита и сигурност на данните са подобаващо високи още от самото начало. Затова Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) дефинира строги рамкови условия, които Toll Collect изпълнява с широкообхватна концепция за защита и сигурност на данните . С по-нататъшното развитие на системата за събиране на пътни такси защитата и сигурността на данните продължават да имат приоритет в Toll Collect.

В центъра е поставено целевото използване на всички събрани данни: Те се използват изключително за отчитане на таксите. Съгласно законодателството предаването на данните на трети лица е изрично забранено. Това означава, че разследващите органи също нямат възможност да получат данни от Toll Collect, независимо от целта на разследването.

Принцип на икономията на данни

Освен това разследващите органи със сигурност ще бъдат разочаровани от това колко малко данни съхранява Toll Collect. За да отговорят на изискванията на законодателя, инженерите и разработчиците на софтуер работиха в тясно сътрудничество с отговорниците по защитата на данните при планирането и проектирането на техническите системи. Това доведе до решения, които интегрират защитата на данните в технологията от самото начало и събират само данни, които са абсолютно необходими за безпроблемното таксуване и контрол на пътните такси. За нас това означава икономия и избягване на събирането на ненужни данни.

Изложение на тема „Защита на данните“

В нашето седалище в Берлин, на Potsdamer Platz, ние предлагаме постоянно изложение на тема „Защита на данните“. Заповядайте да посетите изложбата след записване.

Информация за изложбата и записването

Видео: Така защитаваме данните, събирани във връзка с пътната такса

Контакти

Ако имате въпроси относно защитата на личните данни, се обърнете към нашия фирмен отговорник за защитата на личните данни.

Фирмен отговорник за защитата на личните данни
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de

Други препоръки