Pri výbere mýta poskytujú údaje o premávke

Anonymizované údaje zo systému na výber mýta ponúkajú hodnotné informácie pre štatistiku a manažment premávky.


Letecký pohľad na diaľnicu s hustou premávkou

Poznatky o doprave nákladných vozidiel

Údaje generované systémom na výber mýta umožňujú v anonymizovanej forme získanie podrobných poznatkov o doprave nákladných vozidiel a jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony na nemeckých spolkových diaľkových komunikáciách. V rámci výberu mýta pripadajú anonymizované údaje, ktoré je možné použiť podľa najnovšieho nového nariadenia v zákone o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) aj na štatistické účely a na účely manažmentu premávky.

Animácia ukazuje vyťaženie cesty

Je možné vidieť, že približne 80 percent dopravy podliehajúcej mýtnemu sa realizuje na približne 20 percentách cestnej siete. Animácia ukazuje na príklade jedného týždňa okrem ďalších štatistických informácií rozdelenie frekvencie dopravy v cestnej sieti v priebehu jednotlivých dní a celého týždňa. Spôsob jazdy na spoplatnenej cestnej sieti, ako aj vjazdy a výjazdy na nemeckých hraniciach, je pritom možné vyhodnotiť rovnako, ako jazdy na jednotlivých cestných úsekoch alebo regionálne zvláštnosti. Pri zobrazovaní dopravných prúdov je možné obzvlášť dobre rozpoznať vysoký objem dopravy na významných východno-západných spojoch.

Predpoklad: aktuálne údaje o trasách

Diaľničná a spolková komunikácia nie je pevná štruktúra. Permanentne sa mení, takže za účelom správneho stanovenia mýtneho je potrebné neustále sa starať o údaje o trasách a aktualizovať ich. Potrebné mapové údaje, územnoplánovacie informácie a miestne pomery v cestnej sieti je potrebné zahrnúť do údajov s vysokou aktuálnosťou.