Mýto pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony


Od 1. júla 2024: Nákladné vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou nižšou ako 3,5 tony nepodliehajú mýtnemu, aj keď ťahajú príves. Vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 t podliehajú mýtnemu.

Mýtna povinnosť pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony

Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony budú od 1. júla 2024 podliehať mýtnemu. Jazdné súpravy podliehajú mýtnemu len vtedy, keď je najvyššia technicky prípustná hmotnosť ťažného vozidla vyššia ako 3,5 tony.

Spoločnosť Toll Collect poskytne pre všetky vozidlá palubné prístroje Windshield alebo palubné prístroje so slotom DIN. Čo najrýchlejšie dohodnite termín montáže v niektorej z 1 300 dielní servisných partnerov Toll Collect .

Pre remeselníkov a remeselné prevádzky bude platiť výnimka. Na tento účel bude k dispozícii online riešenie. Pomocou neho môžu remeselníci prostredníctvom vhodných dokladov vierohodne preukázať, že vozidlá v ich prevádzke sa používajú výlučne v súlade s podmienkami „výnimky pre remeselníkov“.

Časté otázky ohľadne mýtnej povinnosti pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony