Mýto pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony

Otázky a odpovede

 • Nie, vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) 3,5 tony alebo nižšou nebudú podliehať mýtnemu. Mýtna povinnosť sa od 1. júla 2024 týka len vozidiel s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony.

 • Nie, jazdné súpravy podliehajú mýtnemu, keď najvyššia technicky prípustná hmotnosť ťažného (motorového) vozidla je vyššia ako 3,5 tony. To sa od 1. júla 2024 nezmení.

 • Hneď po montáži palubného prístroja skontrolujte, či je hmotnosť v palubnom prístroji nastavená na "< 7,5 tony". Takto zabezpečíte, že sa do 30. júna 2024 nebude vyberať mýto a od 1. júla 2024 sa bude mýto automaticky vyberať.

 • Vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony budú od 1. júla 2024 platiť mýto za používanie spolkových diaľkových komunikácií.

  Týka sa to tak samostatných vozidiel s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony, ako aj jazdných súprav, ktorých motorové vozidlo má najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť vyššiu ako 3,5 tony.

  Remeselné vozidlá budú oslobodené od povinnosti platiť mýto.

 • Okrem osvedčených palubných prístrojov so slotom DIN spoločnosť Toll Collect pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony poskytuje palubné prístroje Windshield.

 • Všetky palubné prístroje od spoločnosti Toll Collect fungujú rovnako a poskytujú tie isté výsledky.

 • Aby ste mohli využívať palubný prístroj, musíte najprv vašu firmu a vaše vozidlá podliehajúce mýtnemu zaregistrovať v spoločnosti Toll Collect.

  Hneď, ako od nás dostanete potvrdenie o registrácii vášho vozidla, si môžete s autorizovaným servisným partnerom dohodnúť termín montáže palubného prístroja. Na celom území Nemecka a v ďalších štátoch Európy existuje približne 1 300 dielní zaškolených spoločnosťou Toll Collect. Servisných partnerov Toll Collect vo vašom regióne môžete nájsť pomocou nášho vyhľadávania servisných partnerov .

 • Palubné prístroje Toll Collect, ktoré sa upevňujú na čelné sklo, vždy zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Toll Collect GmbH.

 • Spoločnosť Toll Collect v súčasnosti nevyberá zálohu za žiadne palubné prístroje.

 • Cenu za montáž palubného prístroja stanovujú dielne servisného partnera. Náklady sú závislé od konkrétnej montážnej situácie vo vozidle.

 • Dohodnite si čo najskôr termíny montáže palubného prístroja so servisným partnerom podľa vlastného výberu. Prehľad servisných partnerov spoločnosti Toll Collect nájdete tu .

 • Spoločnosť Toll Collect palubné prístroje Windshield najprv poskytne pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony.

  V špeciálnych prípadoch sa servisní partneri môžu so spoločnosťou Toll Collect dohodnúť, že palubný prístroj Windshield bude namontovaný do vozidla s hmotnosťou rovnou alebo vyššou ako 7,5 tony.

 • Vozidlá, ktoré nemajú slot DIN, budú vybavené palubným prístrojom Windshield.

 • Palubné prístroje spoločnosti Toll Collect (so slotom DIN a Windshield) sa namontujú u servisného partnera. Kvalita montáže má rozhodujúci vplyv na dlhodobú spoľahlivú a bezúdržbovú funkčnosť palubného prístroja.

 • Spoločnosť Toll Collect sa rozhodla, že všetky palubné prístroje musí namontovať zaškolený personál servisných partnerov. Vysoká kvalita montáže zaručuje dlhodobú spoľahlivú a bezúdržbovú funkčnosť palubného prístroja, napríklad aj vďaka tomu, že kábel palubného prístroja je pevne namontovaný a spojenie nemôže byť náhodne prerušené.

 • Palubný prístroj Windshield možno pripojiť prostredníctvom zapaľovača cigariet. Ale spoločnosť Toll Collect odporúča, aby palubný prístroj Windshield bol pevne zapojený pomocou káblov. Tým sa zabezpečí, že spojenie nemôže byť náhodne prerušené.