Ръководство

Д-р Герхард Шулц

Председател на ръководството

Герхард Шулц, роден през 1966 г., е изпълнителен директор на Toll Collect GmbH от 1 март 2019 г. Преди това той е бил държавен секретар във Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура. Докторът по право започва кариерата си през 1995 г. като сътрудник във Федералното министерство на транспорта. Щулц е отлично запознат с Toll Collect и пътната такса за товарни автомобили. По време на повече от двадесетгодишнината си дейност в Министерството на транспорта той многократно се е занимавал с тази тематика, включително като ръководител на отдела за принципни въпроси. От март 2018 г. като държавен секретар е бил отговорен за централния отдел на министерството и за отделите за федералните автомагистрали, пътния трафик и железницата.


Снимка на д-р Герхард Шулц, председател на управителния съвет, Toll Collect GmbH

Марк Ериксен

Ръководител на отдел „Технологии и оперативна дейност“

Марк Ериксен, ръководител на отдел „Технологии и оперативна дейност“, е член на ръководството на Toll Collect GmbH от 1 септември 2019 г. Той познава предприятието от самото начало. Ериксен, роден през 1969 г., следва информатика и започва професионалната си кариера през 1998 г. като технически ръководител на проекти за иновативни интернет приложения. В допълнение към другите позиции в ИТ мениджмънта в две големи немски предприятия и като ИТ консултант в Toll Collect, той отговаря и за оперативното въвеждане на автоматичния метод и на бордовия уред за автомобил от 1 януари 2005 г. В следващите години той управлява няколко мащабни проекта, от които най-скорошна е програмата за разширяване на пътната такса за товарни автомобили върху всички федерални шосета от 1 юли 2018 г.


Снимка на Марк Ериксен, изпълнителен директор на отдел „Технологии“, Toll Collect GmbH

Други препоръки