Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Ръководство


Снимка на д-р Герхард Шулц, председател на управителния съвет, Toll Collect GmbH

Д-р Герхард Шулц

Председател на ръководството

Герхард Шулц, роден през 1966 г., е изпълнителен директор на Toll Collect GmbH от 1 март 2019 г. Преди това той е бил държавен секретар във Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура. Докторът по право започва кариерата си през 1995 г. като сътрудник във Федералното министерство на транспорта. Щулц е отлично запознат с Toll Collect и пътната такса за товарни автомобили. По време на повече от двадесетгодишнината си дейност в Министерството на транспорта той многократно се е занимавал с тази тематика, включително като ръководител на отдела за принципни въпроси. От март 2018 г. като държавен секретар е бил отговорен за централния отдел на министерството и за отделите за федералните автомагистрали, пътния трафик и железницата.


Снимка на Марк Ериксен, изпълнителен директор на отдел „Технологии“, Toll Collect GmbH

Марк Ериксен

Ръководител „Техника и експлоатация“

Марк Ериксен, pъководител „Техника и експлоатация“, е член на ръководството на Toll Collect GmbH от 1 септември 2019 г. Той познава предприятието от самото начало. Ериксен, роден през 1969 г., следва информатика и започва професионалната си кариера през 1998 г. като технически ръководител на проекти за иновативни интернет приложения. В допълнение към другите позиции в ИТ мениджмънта в две големи немски предприятия и като ИТ консултант в Toll Collect, той отговаря и за оперативното въвеждане на автоматичния метод и на бордовия уред за автомобил от 1 януари 2005 г. В следващите години той управлява няколко мащабни проекта, от които най-скорошна е програмата за разширяване на пътната такса за товарни автомобили върху всички федерални шосета от 1 юли 2018 г.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603