Riaditeľstvo spoločnosti

Dr. Gerhard Schulz

Predseda riaditeľstva spoločnosti

Gerhard Schulz, ročník 1966, je od 1. marca 2019 predsedom riaditeľstva spoločnosti Toll Collect GmbH. Predtým pracoval ako štátny tajomník Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry. Promovaný právnik začal svoju profesionálnu dráhu v roku 1995 ako referent na Spolkovom ministerstve dopravy. Pán Schulz je dokonale oboznámený so spoločnosťou Toll Collect a problematikou mýta pre nákladné vozidlá. Počas svoje vyše dvadsaťročnej činnosti na ministerstve dopravy sa s touto tematikou stále zaoberal, okrem iného ako vedúci oddelenia pre principiálne záležitosti. Od marca 2018 ako štátny tajomník bol zodpovedný za ústredné oddelenie ministerstva a oddelenia spolkových diaľkových komunikácií, cestnú dopravu a železnice.


Portrét Dr. Gerharda Schulza, predsedu riaditeľstva spoločnosti Toll Collect GmbH

Mark Erichsen

Vedúci úseku techniky a prevádzky

Mark Erichsen, vedúci úseku techniky a prevádzky, je od 1. septembra 2019 členom riaditeľstva spoločnosti Toll Collect GmbH. Podnik pozná už od začiatkov. Pán Erichsen, ročník 1969, študoval informatiku a svoju profesionálnu dráhu začínal v roku 1998 ako technický manažér projektov pre inovatívne internetové aplikácie. Okrem pracovných pozícií v manažmente IT u dvoch veľkých nemeckých podnikov a ako poradca IT bol u spoločnosti Toll Collect okrem iného zodpovedný za zavedenie prevádzky automatickej metódy a palubných prístrojov k 1. januáru 2005. V nasledujúcich rokoch bol vedúcim viacerých veľkých projektov, naposledy programu pre rozšírenie mýta pre nákladné vozidlá na všetky spolkové komunikácie k 1. júlu 2018.


Portrét Marka Erichsena, konateľa divízie Technika v spoločnosti Toll Collect GmbH

Ďalšie odporúčania