Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Dodržiavanie súladu s predpismi


Viacero vedúcich pracovníkov hovorí na stretnutí vedenia o dodržiavaní predpisov

Dodržiavanie zákonov, kódexov správania a interných smerníc patrí pre spoločnosť Toll Collect k základným princípom dobrého vedenia podniku. Anglický výraz Compliance znamená zhodu, dodržiavanie a znamená tento postoj.

Pre Toll Collect pojem Compliance znamená právoplatnosť činnosti podniku. Pre nás sem ďalej patrí aj dodržiavanie interných pravidiel správania a vyznanie našich firemných hodnôt. Konzekventné plnenie týchto požiadaviek je prioritou všetkých zamestnancov spoločnosti Toll Collect. Compliance pre nás nie je žiadna povinnosť, ale ústredný prvok našej firemnej kultúry.

Aby sme sa uistili, že náš systém dodržiavania súladu s predpismi spĺňa naše požiadavky, tento systém pravidelne preverujú audítori v zmysle normy IDW PS 980.

V prípade otázok alebo upozornení na možné nesprávne konanie sa obráťte na našu zodpovednú osobu zodpovednú za dodržiavanie súladu s predpismi.

Kontakt

Osoba zodpovedná za dodržiavanie súladu s predpismi

Jens Frische
E-mail

Ombudsman

Môžete sa s dôverou obrátiť aj na nášho ombudsmana. Vaša anonymita voči Toll Collect GmbH zostane zachovaná.

Advokát Dr. Niklas Auffermann
FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlín
Tel.: +49 30 31 86 85 913
E-mail

Váš kontaktný partner


Portrét Jensa Frischeho, zmocnenca spoločnosti Toll Collect pre Compliance

Osoba zodpovedná za dodržiavanie súladu s predpismi
Jens Frische
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605