Dodržiavanie súladu s predpismi


Viacero vedúcich pracovníkov hovorí na stretnutí vedenia o dodržiavaní predpisov

Dodržiavanie zákonov, kódexov správania a interných smerních patrí pre spoločnosť Toll Collect k základným princípom dobrého vedenia podniku. Anglický výraz Compliance znamená zhodu, dodržiavanie a znamená tento postoj.

Pre Toll Collect pojem Compliance znamená právoplatnosť činnosti podniku. Pre nás sem ďalej patrí aj dodržiavanie interných pravidiel správania a vyznanie našich firemných hodnôt. Konzekvetné plnenie týchto požiadaviek je prioritou všetkých zamestnancov spoločnosti Toll Collect. Compliance pre nás nie je žiadna povinnosť, ale ústredný prvok našej firemnej kultúry.

Aby sme sa uistili, že náš systém dodržiavania súladu s predpismi spĺňa naše požiadavky, tento systém pravidelne preverujú auditory v zmysle normy IDW PS 980.

V prípade otázok alebo upozornení na možné nesprávne konanie sa obráťte na našu zodpovednú osobu zodpovednú za dodržiavanie súladu s predpismi.

Vaša kontaktná osoba

Osoba zodpovedná za dodržiavanie súladu s predpismi

Jens Frische


Portrét Jensa Frischeho, zmocnenca spoločnosti Toll Collect pre Compliance

Môžete sa s dôverou obrátiť aj na nášho ombudsmana. Vaša anonymita voči Toll Collect GmbH zostane zachovaná.

Ombudsman

Rechtsanwalt Dr. Niklas Auffermann

FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlín

Ďalšie odporúčania