Dodržiavanie predpisov

Dodržiavanie predpisov – základ našej činnosti

Dodržiavanie predpisov znamená konať v zmysle pravidiel. Dodržiavanie predpisov, ako sú zákony a interné smernice, patrí pre spoločnosť Toll Collect k základným princípom dobrého vedenia podniku. Ako spolková spoločnosť sme v podstatnej miere odkázaní na dôveru našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov. Spoločnosť Toll Collect preto dodržiava jasné pravidlá riadenia a dodržiavania predpisov, ktoré vychádzajú z našich piatich firemných hodnôt: zodpovednosť, vzájomná starostlivosť, transparentnosť, radosť a ocenenie.

V spoločnosti Toll Collect žijeme v súlade s vlastnými hodnotami. Compliance pre nás nie je žiadna povinnosť, ale ústredný prvok našej firemnej kultúry.
Tím pre dodržiavanie predpisov

Systém riadenia súladu s predpismi

Spoločnosť Toll Collect má zavedený systém riadenia súladu s predpismi (Compliance Management System (CMS)), ktorý zabezpečuje dodržiavanie všetkých predpisov.

Zameriavame sa na preventívne opatrenia, ako je zvyšovanie povedomia manažérov a zamestnancov o rôznych právnych otázkach, vyhodnocovanie potenciálnych rizík dodržiavania predpisov, poskytovanie informácií a poradenstvo v oblasti dodržiavania predpisov.

Tím pre dodržiavanie predpisov sa považuje za centrálne kontaktné a poradenské centrum pre zamestnancov a externé strany, ako sú obchodní partneri, a koná nezávisle od ostatných funkcií v rámci spoločnosti.

Informácie a sťažnosti

Informácie a sťažnosti týkajúce sa možných pochybení súvisiacich s dodržiavaním predpisov môžete nahlásiť tímu pre dodržiavanie predpisov.

Informácie a sťažnosti týkajúce sa možných pochybení súvisiacich s dodržiavaním predpisov môžete nahlásiť tímu pre dodržiavanie predpisov.

Informácie o spôsobe spracovania informácií a sťažností sme zhrnuli v našich informáciách o ochrane údajov , Možno ich nahlásiť aj externému ohlasovaciemu miestu príslušných spolkových orgánov, orgánov jednotlivých spolkových krajín alebo Európskej únie.

Vaša kontaktná osoba

Tím pre dodržiavanie predpisov

E-mail

Ombudsman

Advokát Dr. Niklas Auffermann
FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin

Ďalšie odporúčania