Съответствие (Compliance)


Няколко ръководители разговарят за сертифициране на заседание на ръководството

Спазването на законите, правилата за поведение и вътрешните директиви за Toll Collect е нещо, което спада към принципите на доброто корпоративно ръководство, които се подразбират от само себе си. Английският термин Compliance означава съответствие, спазване и обозначава тази позиция.

Под Compliance Toll Collect разбира законосъобразността на действията на предприятието. За нас това включва и спазването на вътрешни правила за поведение и ангажираността с нашите корпоративни ценности. Последователното изпълнение на тези изисквания в професионалните действия е приоритет за всички служители на Toll Collect. За нас Compliance не е задължение, а част от ядрото на нашата корпоративна култура.

За да сме сигурни, че нашето Compliance управление отговаря на нашите изисквания, то редовно се проверява от одитори според стандарта IDW PS 980.

Ако имате въпроси или информация относно възможни нарушения, моля, свържете се с нашия отговорник по въпросите на съответствието.

Вашите лица за контакт

Отговорник по съответствието

Jens Frische


Портрет на Йенс Фрише, отговорно лице за съответствие към Toll Collect

Можете също така да се обърнете поверително към нашия омбудсман. Вашата анонимност пред Toll Collect GmbH е гарантирана.

Омбудсман

Адвокат Д-р Никлас Ауферман

FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin

Други препоръки