Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Отчитане на пътната такса


Модел товарен автомобил се вижда върху разпечатаната спецификация на отделните пропътувани отсечки

Ведомост за пътните такси

Ако сте регистриран/а като клиент в Toll Collect, пътната такса ще се отчита веднъж месечно. Тогава ще получавате тъй наречената ведомост за пътните такси за изтегляне в клиентския портал на Toll Collect или по желание по пощата.

Повече за изчислението на пътната такса

Спецификация на отделните пропътувани отсечки

По желание ще получавате в допълнение месечна спецификация на отделните пропътувани отсечки. Изброяват се автомобил, изминат път, време на пътуване и други данни, свързани с пътната такса. Така можете съвсем точно да проследите събраните пътни такси. Спецификацията на отделните пропътувани отсечки ще получите като PDF и csv файл за изтегляне в нашия клиентски портал или по желание по пощата.

Подробности за пътуването

Подробностите за пътуването са на разположение на всички регистрирани клиенти в клиентския портал. След получаването на спецификацията на отделните пропътувани отсечки там могат да бъдат въведени отделните номера на регистриране в системата. Така клиентите получават детайлна информация за всяка отделна отсечка.

Общ преглед на документи, линкове и информация по темата

Образец на ведомостта за пътните такси

Анонимна ведомост за пътните такси в оригинал

Разяснение на ведомостта за пътните такси

Изчерпателна информация по всички точки от ведомостта за пътните такси

Рекламация на ведомостта за пътните такси

Формуляр за рекламация на ведомост за пътните такси

Образец на спецификацията на отделните пропътувани отсечки

Анонимна спецификация на отделните пропътувани отсечки в оригинал

Разяснение на спецификацията на отделните пропътувани отсечки

По желание регистрираните клиенти получават месечно спецификация на отделните пропътувани отсечки. Тук ще намерите пример с пояснения.

Образец на спецификация на отделните пропътувани отсечки csv

За изтеглянето на файла с образец в csv формат, моля, кликнете с десния бутон върху линка. След това можете да отворите файла с подходяща програма на Вашия компютър. Инструкция ще откриете в Ръководство за спецификацията на отделните пропътувани отсечки.

Образец Подробности за пътуване

Регистрираните клиенти могат да въведат отделни номера на регистриране в системата в клиентския портал и така да получат подробна информация за отделните отсечки. Тук ще намерите пример.

Пояснения към Подробности за пътуване

Регистрираните клиенти могат да въведат отделни номера на регистриране в системата в клиентския портал и така да получат подробна информация за отделните отсечки. Тук ще намерите пример с пояснения.

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603