Отчитане на пътната такса


Модел товарен автомобил се вижда върху разпечатаната спецификация на отделните пропътувани отсечки

Ведомост за пътните такси

Ако сте регистриран/а като клиент в Toll Collect, пътната такса ще се отчита веднъж месечно. Тогава ще получавате тъй наречената ведомост за пътните такси за изтегляне в клиентския портал на Toll Collect или по желание по пощата.

  • Пътната такса, която трябва да се плати, се изчислява с помощта на изминатите пътни отсечки. Пътните отсечки са определени от Федералното правителство. Всички отсечки и дължини на отсечки се публикуват от Федералната агенция за логистика и мобилност (BALM) на адрес www.mauttabelle.de .

    Пътната такса се изчислява поотделно за всяка пътна отсечка и се закръгля до втория знак след запетаята. Едва след това сумите на пътната такса от всички отсечки се събират. По тази причина дължимата пътна такса може да се различава от очакваната пътна такса. За онагледяване на този ефект служи следният пример:

    Пример за закръгляване (PDF, 213 KB)
    
Таблица показва закръгляването на сумата на пътните такси

Спецификация на отделните пропътувани отсечки

По желание ще получавате в допълнение месечна спецификация на отделните пропътувани отсечки. Изброяват се автомобил, изминат път, време на пътуване и други данни, свързани с пътната такса. Така можете съвсем точно да проследите събраните пътни такси. Спецификацията на отделните пропътувани отсечки ще получите като PDF и csv файл за изтегляне в нашия клиентски портал или по желание по пощата.

Подробности за пътуването

Подробностите за пътуването са на разположение на всички регистрирани клиенти в клиентския портал. След получаването на спецификацията на отделните пропътувани отсечки там могат да бъдат въведени отделните номера на регистриране в системата. Така клиентите получават детайлна информация за всяка отделна отсечка.

Други препоръки