Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Vyúčtovanie mýta


Model nákladného vozidla stojí na vytlačenom výkaze o jednotlivých jazdách

vyúčtovanie mýtneho

Ak ste u spoločnosti Toll Collect zaregistrovaný ako zákazník, mýto sa vyúčtuje raz mesačne. Na zákazníckom portáli budete mať k dispozícii na stiahnutie takzvané vyúčtovanie mýtneho, alebo na želanie ho môžeme doručiť poštou.

Viac o výpočte mýta

Výkaz o jednotlivých cestách

Na želanie dostanete aj mesačný výkaz o jednotlivých cestách. Vozidlo, trasa jazdy, doba jazdy a ďalšie údaje relevantné pre výpočet mýta sú uvedené v zozname. Tak môžete presne zistiť vyplatené sumy mýta. Výkaz o jednotlivých cestách si môžete stiahnuť v našom zákazníckom portáli ako súbor PDF alebo csv, alebo na želanie doručiť poštou.

Detaily jazdy

Detaily jazdy sú k dispozícii na zákazníckom portáli všetkým registrovaným zákazníkom. To obdržaní výkazu o jednotlivých cestách tam možno zadať jednotlivé prihlasovacie čísla. Vďaka tomu zákazníci získajú podrobné informácie o každom jednotlivom úseku.

Prehľad dokumentov, odkazov a informácií k tejto téme

Vzor vyúčtovania mýtneho

Originál anonymizovaného vyúčtovania mýtneho

Vyúčtovanie mýtneho s vysvetlivkami

Podrobné informácie ku každému bodu vyúčtovania mýtneho

Reklamácia vyúčtovania mýtneho

Formulár na reklamáciu vyúčtovania mýtneho

Vzor výkazu o jednotlivých cestách

Originál anonymizovaného výkazu o jednotlivých cestách

Výkaz o jednotlivých cestách s vysvetlivkami

Registrovaní zákazníci na požiadanie mesačne dostanú výkaz o jednotlivých cestách. Tu nájdete príklad s vysvetlivkami.

Vzor výkazu o jednotlivých cestách csv

Na stiahnutie vzorového súboru cvs pravým tlačidlom myši kliknite na odkaz. Súbor si potom môžete otvoriť vo svojom počítači pomocou vhodného programu. Návod je uvedený v návode pre výkaz o jednotlivých cestách.

Vzor detailov jazdy

Registrovaní zákazníci môžu v zákazníckom portáli zadať jednotlivé prihlasovacie čísla a tam dostanú podrobné informácie na úrovni úseku. Tu nájdete príklad.

Vysvetlené detaily jazdy

Registrovaní zákazníci môžu v zákazníckom portáli zadať jednotlivé prihlasovacie čísla a tam dostanú podrobné informácie na úrovni úseku. Tu nájdete príklad s vysvetlivkami.

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605