Vyúčtovanie mýta


Model nákladného vozidla stojí na vytlačenom výkaze o jednotlivých jazdách

Vyúčtovanie mýtneho

Ak ste u spoločnosti Toll Collect zaregistrovaný ako zákazník, mýto sa vyúčtuje raz mesačne. Na zákazníckom portáli budete mať k dispozícii na stiahnutie takzvané vyúčtovanie mýtneho, alebo na želanie ho môžeme doručiť poštou.

  • Výška uhrádzaného mýta sa vypočíta na základe prejdených cestných úsekov. Cestné úseky stanovuje spolkový orgán. Všetky úseky a dĺžky úsekov zverejňuje Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM) na stránke www.mauttabelle.de .

    Mýto sa vypočíta jednotlivo pre každý cestný úsek a komerčne zaokrúhli na dve desatinné miesta. Až potom sa spočítajú čiastky mýtneho za všetky úseky. Týmto sa uhrádzané mýto môže líšiť od očakávaného mýta. Na znázornenie tohto efektu slúži nasledujúci príklad:

    Príklad zaokrúhlenia (PDF, 213 KB)
    
Tabuľka zobrazuje zaokrúhľovanie čiastok mýtneho

Výkaz o jednotlivých cestách

Na želanie dostanete aj mesačný výkaz o jednotlivých cestách. Vozidlo, trasa jazy, doba jazdy a ďalšie údaje relevantné pre výpočet mýta sú uvedené v zozname. Tak môžete presne zistiť vyplatené sumy mýta. Výkaz o jednotlivých cestách si môžete stiahnuť v našom zákazníckom portáli ako súbor PDF alebo csv, alebo na želanie doručiť poštou.

Detaily jazdy

Detaily jazdy sú k dispozícii na zákazníckom portáli všetkým registrovaným zákazníkom. To obdržaní výkazu o jednotlivých cestách tam možno zadať jednotlivé prihlasovacie čísla. Vďaka tomu zákazníci získajú podrobné informácie o každom jednotlivom úseku.

Ďalšie odporúčania