Stornovať a prehlásiť

Zmenila sa vaša trasa? Manuálne prihlásené trasy môžete samozrejme stornovať.


Vodič hľadí von z kabíny svojho nákladného vozidla

Zmeniť trasu

Ak chcete zmeniť priebeh prihlásenej trasy, musíte najprv stornovať svoje prihlásenie. Potom môžete prihlásiť novú trasu.

Stornovanie a nové prihlásenia môžete vykonávať tak cez internet, ako aj v aplikácii. Dbajte pritom na nižšie uvedené upozornenia.


Nákladné vozidlo výjazdom opúšťa diaľnicu

Stornovanie a zmena v manuálnom spôsobe prihlásenia

Spoplatnené trasy možno stornovať, ak ešte nebola absolvovaná celá prihlásená trasa a čas stornovania je pred uplynutím doby platnosti prihlásenej trasy. Ak má byť zmenený priebeh prihlásenej trasy, je takisto nutné vykonať stornovanie a následne prihlásiť novú trasu.

Na účely stornovania v manuálnom spôsobe je možné využiť každý spôsob prihlásenia nezávisle od toho, ktorým spôsobom bolo vykonané pôvodné prihlásenie. Ak sa napríklad vodič/vodička prihlásil/prihlásila prostredníctvom aplikácie, stornovanie/zmenu môžu vodič/vodička alebo iné osoby z príslušnej firmy vykonať prostredníctvom online prihlásenia.

Príslušná suma bude zákazníkovi po stornovaní v zásade vrátená na pôvodne použitý platobný prostriedok. Zmeny a stornovania sú spoplatnené. Výnimkou sú okamžité stornovania do 15 minút po prihlásení, ak v čase stornovania ešte nezačala plynúť doba platnosti. Všetky ďalšie stornovania sú spoplatnené sumou tri eurá. Stornovanie nie je možné, keď je požadovaná suma, respektíve dobropis nižší alebo rovnaký ako poplatok za stornovanie vo výške tri eurá.

Po uplynutí doby platnosti dokladu o prihlásení už v spoločnosti Toll Collect nie je možné vykonať stornovania jazdy.

K stornovaniu

Ruka drží smartfón, na obrazovke je aplikácia Toll Collect.

Dbajte na lehoty

Po uplynutí doby platnosti už v spoločnosti Toll Collect nie je možné vykonať stornovanie. O dodatočné vrátenie poplatku môžete požiadať Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM). Dávajte pozor na to, aby ste svoju žiadosť Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu (BALM) doručili v lehote do dvoch mesiacov od uplynutia platnosti prihlásenia.

Pre vrátenie mýta prichádzajú do úvahy len skutočné dôvody, ktoré z objektívnych príčin neumožnili predchádzajúce stornovanie (napr. dopravná zápcha, uzavretie trasy, choroba alebo poškodenie vozidla).

Požadovaný formulár si môžete stiahnuť na stránke www.balm.bund.de alebo objednať na tejto adrese:

Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Nemecko

Postup pri vrátení poplatku je v BALM spoplatnený.

Ďalšie odporúčania