Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Stornovať a prehlásiť

Ak už nechcete vykonať jazdu po prihlásenej trase, môžete ju samozrejme stornovať.


Vodič hľadí von z kabíny svojho nákladného vozidla

Nákladné vozidlo výjazdom opúšťa diaľnicu

Zmeniť trasu

Ak chcete zmeniť priebeh prihlásenej trasy, musíte najprv stornovať svoje prihlásenie. Potom môžete prihlásiť novú trasu.

Stornovanie a nové prihlásenia môžete vykonať cez internet, ako aj na mýtnom termináli. Dbajte pritom na nižšie uvedené upozornenia.


Ruka drží smartfón, na obrazovke je aplikácia Toll Collect.

Stornovanie a zmena v manuálnom spôsobe prihlásenia

Spoplatnené trasy možno stornovať, ak ešte nebola absolvovaná celá prihlásená trasa a čas stornovania je pred uplynutím doby platnosti prihlásenej trasy. Ak má byť zmenený priebeh prihlásenej trasy, tak je takisto nutné vykonať stornovanie a následne prihlásiť novú trasu.

Zákazník môže pre účely stornovania v manuálnom spôsobe využiť ľubovoľný spôsob prihlásenia nezávisle od toho, ktorým spôsobom vykonal pôvodné prihlásenie. Ak zákazník napríklad vykonal prihlásenie na mýtnom termináli, tak stornovanie/zmenu môže vykonať na mýtnom termináli, prostredníctvom online prihlásenia alebo aplikácie.

Príslušná suma bude zákazníkovi po stornovaní v zásade vrátená na pôvodne použitý platobný prostriedok. V prípade predchádzajúcej platby za prihlásenie v hotovosti je potrebná takzvaná „žiadosť o vrátenie platby v prípade stornovania“.

Zmeny a stornovania sú spoplatnené. Výnimkou sú okamžité stornovania do 15 minút po prihlásení, ak v čase stornovania ešte nezačal plynúť doba platnosti. Všetky ďalšie stornovania sú spoplatnené sumou 3 eurá. Stornovanie nie je možné, keď je požadovaná suma respektíve dobropis nižší alebo rovnaký ako poplatok za stornovanie vo výške 3 eurá.

Po uplynutí doby platnosti dokladu o prihlásení už v spoločnosti Toll Collect nie je možné vykonať stornovania jazdy.

K stornovaniu


Ruka vypĺňa formulár „Reklamácia/stornovanie dokladu o prihlásení“.

Ako postupovať pri stornovaní?

V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že z dôvodu krátkodobých technických porúch je stornovanie na mýtnom termináli odmietnuté. V tomto prípade si stornovanú sumu môžete dodatočne vyžiadať od spoločnosti Toll Collect. Pošlite nám vyplnený formulár „Reklamácia/storno dokladu o prihlásení“. Postupujte nasledovne:

  • Formulár dostanete na mýtnom stanovišti alebo sem.
  • Vyplnený formulár pošlite spoločnosti Toll Collect, adresa je uvedená na formulári.
  • Spoločnosť Toll Collect preverí žiadosť a v oprávnených prípadoch vráti mýto.

Ak stornovanie bolo odmietnuté z dôvodu chybného zadania, náhrada spoločnosťou Toll Collect nie je možná. Najprv skontrolujte správnosť svojich zadaní.

Dbajte na lehoty

Po uplynutí doby platnosti už v spoločnosti Toll Collect nie je možné vykonať stornovanie. O dodatočnú náhradu môžete požiadať Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG). Dávajte pozor na to, aby ste svoju žiadosť Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG) doručili v lehote do dvoch mesiacov od uplynutia platnosti prihlásenia.

Pre vrátenie mýta prichádzajú do úvahy len skutočné dôvody, ktoré z objektívnych príčin neumožnili predchádzajúce stornovanie (napr. dopravná zápcha, uzavretie trasy, choroba alebo poškodenie vozidla).

Potrebný formulár si môžete stiahnuť zo stránky www.bag.bund.de alebo objednať na tejto adrese:

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
Werderstraße 34
50762 Köln
Nemecko

Vyžiadanie vrátenia poplatku od Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) je spoplatnené.

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603