Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Автоматично регистриране

Как функционира бордовият уред за автомобил, т. нар. OBU?

Бордовият уред за автомобил (On-Board Unit, OBU) се включва автоматично при запалване на автомобила. Преди всяко пътуване водачът е длъжен да провери дали е зададено правилното допустимо общо тегло, а за превозни средства над 18 t – и правилният брой на осите. Ако не е, данните трябва да се коригират. С помощта на GPS сателитни сигнали бордовият уред за автомобил разпознава къде се намира превозното средство и изпраща тези данни за пътуването, както и специфичните характеристики на превозното средство, с отлагане във времето и в шифрован вид до изчислителния център. Причисляването на данните към подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа се извършва в изчислителния център на фирма Toll Collect. След това в изчислителния център пътната такса за подлежащите на облагане с пътна такса отсечки се изчислява на базата на тарифните характеристики, специфични за превозното средство (клас според броя на осите, теглото и вредните емисии).

Ако избера автоматичната система, къде мога да получа бордовия уред за автомобил?

Имената и адресите на сервизните партньори ще откриете тук.

Искам да участвам в автоматичния метод, но нямам свободна DIN рамка. Какво трябва да направя?

Бордовият уред за автомобил може да се инсталира с помощта на т. нар. монтажна рамка. Сервизният партньор може да Ви консултира и след това да поръча монтажна рамка, с която да може да извърши монтажа на бордовия уред за автомобил. Друга възможност е от автомобила да се демонтира уред, от който нямате неотложна нужда, и в свободната DIN рамка да се монтира бордовият уред за автомобил.

Колко струва бордовият уред за автомобил?

Бордовият уред за автомобил се предоставя от Toll Collect безплатно и остава собственост на Toll Collect GmbH.

Клиентът поема разходите за

 • монтажа на бордовия уред за автомобил,
 • демонтажа при приключване на деловите отношения,
 • смяната на регистрационния номер (ако е необходимо), както и за промяната на данните за товарния автомобил, съотносими към пътната такса,
 • пристигането и отпътуването, както и периодите на престой в рамките на горепосочените дейности, а също и за технически обусловените, писмени заявки за проверка от Toll Collect или от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Чрез широкообхватната мрежа от сервизни партньори и времето за монтаж на бордовия уред за автомобил от не повече от четири часа са създадени всички предпоставки за поддържането на възможно най-ниските разходи за монтаж.

Колко време трае монтажът на един бордови уред за автомобил?

Ако превозните средства вече са технически подготвени, което се отнася за близо половината от товарните автомобили, монтажът отнема средно по-малко от час. Ако превозното средство не е технически подготвено, тогава отнема до четири часа.

Могат ли да се монтират други системи заедно с бордовия уред за автомобил?

Паралелно с On-Board Unit (OBU) могат да се монтират и други бордови уреди за автомобил с други системи. Тестовете с бордови уреди за автомобил с швейцарска и австрийска система показват: Няма взаимно функционално възпрепятстване на различните уреди. Предпоставка за това е да се съблюдават правилата за допускане до експлоатация и указанията за местоположението и ориентацията на уредите при монтаж. Допълнителна информация можете да получите от Вашия сервизен партньор на Toll Collect.

Какво да направя, ако бордовият ми уред за автомобил откаже?

Ако Вашият бордови уред за автомобил откаже по време на пътуването, Вие сте длъжен при следваща възможност да се регистрирате ръчно. Това е възможно на спирки за товарни автомобили, крайпътни места за отдих и гранични пунктове чрез терминал за пътна такса, чрез смартфон с приложение или чрез Вашето спедиторско бюро, чрез онлайн регистриране. Във Ваш собствен интерес е да се обърнете възможно най-скоро към един от сервизните партньори на Toll Collect за поправка на бордовия уред за автомобил.

Има ли алтернативни варианти при спиране на GPS системата?

Малко вероятно е GPS системата да бъде напълно изключена, тъй като GPS се използва по цял свят за търговски цели с годишен оборот от няколко милиарда щатски долара и е от съществено значение в сфери като гражданската авиация и корабоплаването. Ако GPS системата все пак спре да работи, целият трафик от товарни автомобили може да използва начините за ръчно регистриране в системата (приложение, терминал или онлайн регистриране).

Какво се случва, ако моят товарен автомобил с бордови уред (OBU) за автомобил получи нов регистрационен номер на МПС?

Ако обозначението на държавата или регистрационният номер на Вашия товарен автомобил, оборудван с бордови уред, се промени, можете да направите смяна на регистрационния номер клиентския портал. За тази цел се нуждаете от копие на свидетелството за регистрация, част 1.

След промяна на данните ще получите писмено потвърждение.

Как мога да заявя промяна на данните в бордовия уред за автомобил (OBU)?

Ако искате да промените данните за Вашия товарен автомобил, оборудван с бордови уред, можете да направите това в клиентския портал.

След промяна на данните ще получите писмено потвърждение.

На дисплея на бордовия уред за автомобил се появява индикацията „Mauterhebung gestört“ (Събирането на пътна такса неизправно). Какво означава това?

Това съобщение за грешка може да има различни причини. Ще намерите обяснения на съобщенията на дисплея на бордовия уред за автомобил в ръководството за експлоатация на бордовите уреди за автомобил.

Получих разпореждане за проверка от Toll Collect. Какво означава това?

Установили сме техническа нередност във Вашия бордови уред за автомобил, която може да повлияе на регистрацията в системата за автоматично събиране на пътни такси. С проверката искаме да избегнем евентуален ненужен контрол от страна на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) или евентуалното неправилно регистриране на Вашата пътна такса. Toll Collect поема разходите на сервизния партньор за проверка или подмяна на уреда. Ако обаче бордовият уред за автомобил покаже повреди, Toll Collect си запазва правото да таксува клиента за разходите за него или за частите му.

Бордовият уред за автомобил е блокиран според индикацията на дисплея. Какво означава това?

Бордовият уред за автомобил не е готов за работа. За това съобщение за грешка може да има различни причини. Ще намерите обяснения на съобщенията на дисплея на бордовия уред за автомобил в ръководството за експлоатация на бордовите уреди за автомобил.

Какво трябва да се има предвид при продажбата или смяната на автомобила, ако е монтиран бордови уред за автомобил?

Преди продажбата или смяната на автомобила, бордовият уред за автомобил трябва да се премахне от сервизен партньор. След демонтажа, моля, заявете при нас отписването на товарния автомобил от регистрация.

Какво да направя, ако моят бордови уред за автомобил е бил откраднат или унищожен при инцидент?

Моля, уведомете ни незабавно за загубата по факс или с писмо. В случай на кражба трябва да заявите блокиране на бордовия уред за автомобил. Моля, обадете се на горещата ни телефонна линия за обслужване и подгответе своя потребителски номер и главния PIN код. Моля, обърнете внимание, че бордовият уред за автомобил е собственост на Toll Collect и ние ще предявим претенция за обезщетение в случай на загуба или повреда.

При автоматичната система товарните автомобили само с GPS ли се локализират?

За да се подпомогне GPS позиционирането в бордовия уред за автомобил, се използват допълнителни сензори за локализация (смесена локализация с жироскоп и сигнал от тахометъра). Това е метод, независим от локализирането с GPS. Резултатите от двата метода се сравняват непрекъснато един с друг. По този начин се подобрява още повече разпознаването на отсечките, облагаеми с пътна такса. Това дори позволява на системата да се справи без GPS за кратко време.

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

Регистриране чрез бордови уред за автомобил


Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.

Повече информация

Услуга за пътни такси Австрия


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

В Австрия също можете да заплащате пътната такса за товарни автомобили чрез бордовия уред за автомобил на Toll Collect.

Повече информация

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603