Автоматично регистриране

 • Бордовият уред за автомобил (On-Board Unit, OBU) се включва автоматично при запалване на автомобила. Преди всяко пътуване водачът е длъжен да проверява дали е зададена правилната технически допустима максимална маса, а за превозни средства над 18 тона – и правилният брой оси. Ако не е, данните трябва да се коригират. С помощта на GPS сателитни сигнали бордовият уред за автомобил разпознава къде се намира превозното средство и изпраща тези данни за пътуването, както и специфичните характеристики на превозното средство, с отлагане във времето и в шифрован вид до изчислителния център. Причисляването на данните към подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа се извършва в изчислителния център на фирма Toll Collect. След това таксата за платените маршрути се изчислява в центъра за данни въз основа на специфичните за превозното средство тарифни характеристики (ос, тегло, замърсител и клас на емисии на CO₂).

 • Първо трябва да се регистрирате като клиент на пътни такси в Toll Collect. След това регистрирайте своите превозни средства. След като направите това, се свържете с някой от нашите сервизни партньори. Имената и адресите им ще откриете тук .

 • Бордовият уред за автомобил може да се инсталира с помощта на т. нар. монтажна рамка. Сервизният партньор може да Ви консултира и след това да поръча монтажна рамка, с която да може да извърши монтажа на бордовия уред за автомобил. Друга възможност е от автомобила да се демонтира уред, от който нямате неотложна нужда, и в свободната DIN рамка да се монтира бордовият уред за автомобил.

 • Бордовият уред за автомобил се предоставя от Toll Collect безплатно и остава собственост на Toll Collect GmbH.

  Клиентът поема разходите за

  • монтажа на бордовия уред за автомобил,
  • демонтажа при приключване на деловите отношения,
  • смяната на регистрационния номер (ако е необходимо), както и за промяната на данните за товарния автомобил, съотносими към пътната такса,
  • пристигането и отпътуването, както и периодите на престой в рамките на горепосочените дейности, а също и за технически обусловените, писмени заявки за проверка от Toll Collect или от Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM).

  Чрез широкообхватната мрежа от сервизни партньори и времето за монтаж на бордовия уред за автомобил от не повече от четири часа са създадени всички предпоставки за поддържането на възможно най-ниските разходи за монтаж.

 • Ако превозните средства вече са технически подготвени, което се отнася за близо половината от товарните автомобили, монтажът отнема средно по-малко от час. Ако превозното средство не е технически подготвено, тогава отнема до четири часа.

 • Паралелно с On-Board Unit (OBU) могат да се монтират и други бордови уреди за автомобил с други системи. Тестовете с бордови уреди за автомобил с швейцарска и австрийска система показват: Няма взаимно функционално възпрепятстване на различните уреди. Предпоставка за това е да се съблюдават правилата за допускане до експлоатация и указанията за местоположението и ориентацията на уредите при монтаж. Допълнителна информация можете да получите от Вашия сервизен партньор на Toll Collect.

 • Ако Вашият бордови уред за автомобил откаже по време на пътуването, Вие сте длъжен при следваща възможност да се регистрирате ръчно. Това е възможно от смартфон чрез приложението или чрез спедиторското бюро през интернет. Във Ваш собствен интерес е да се обърнете възможно най-скоро към един от сервизните партньори на Toll Collect за поправка на бордовия уред за автомобил.

 • Малко вероятно е GPS системата да бъде напълно изключена, тъй като GPS се използва по цял свят за търговски цели с годишен оборот от няколко милиарда щатски долара и е от съществено значение в сфери като гражданската авиация и корабоплаването. Ако GPS системата все пак спре да работи, целият трафик от товарни автомобили може да използва начините за ръчно регистриране в системата чрез приложение или онлайн.

 • Ако обозначението на държавата или регистрационният номер на Вашия товарен автомобил, оборудван с бордови уред, се промени, можете да направите смяна на регистрационния номер клиентския портал. За тази цел се нуждаете от копие на свидетелството за регистрация, част 1.

  След промяна на данните ще получите писмено потвърждение.

 • Ако искате да промените данните за Вашия товарен автомобил, оборудван с бордови уред, можете да направите това в клиентския портал.

  След промяна на данните ще получите писмено потвърждение.

 • Това съобщение за грешка може да има различни причини. Ще намерите обяснения на съобщенията на дисплея на бордовия уред за автомобил в ръководството за експлоатация (PDF, 5 MB) на бордовите уреди за автомобил.

 • Установили сме техническа нередност във Вашия бордови уред за автомобил, която може да повлияе на регистрацията в системата за автоматично пътно таксуване. С проверката искаме да избегнем евентуален ненужен контрол от страна на BALM или евентуалното неправилно регистриране на Вашата пътна такса. Toll Collect поема разходите на сервизния партньор за проверка или подмяна на уреда. Ако обаче бордовият уред за автомобил покаже повреди, Toll Collect си запазва правото да таксува клиента за разходите за него или за частите му.

 • Бордовият уред за автомобил не е готов за работа. За това съобщение за грешка може да има различни причини. Ще намерите обяснения на съобщенията на дисплея на бордовия уред за автомобил в ръководството за експлоатация (PDF, 5 MB) на бордовите уреди за автомобил.

 • Имате две възможности:

  • Да прехвърлите автомобила на друг потребител на пътната такса. Можете да извършите процеса на прехвърляне на превозното средство с OBU за отделни превозни средства или за цели автопаркове в Клиентския портал.
  • Бордовият уред за автомобил трябва да се демонтира от сервизен партньор преди продажбата или смяната на автомобила. След демонтажа, моля, заявете при нас отписването на товарния автомобил от регистрация.
 • Моля, уведомете ни незабавно за загубата по факс или с писмо. В случай на кражба трябва да заявите блокиране на бордовия уред за автомобил. Моля, обадете се на горещата ни телефонна линия за обслужване и подгответе своя клиентски номер и главния PIN код. Моля, обърнете внимание, че бордовият уред за автомобил е собственост на Toll Collect и ние ще предявим претенция за обезщетение в случай на загуба или повреда.

 • За да се подпомогне GPS позиционирането в бордовия уред за автомобил, се използват допълнителни сензори за локализация (смесена локализация с жироскоп и сигнал от тахометъра). Това е метод, независим от локализирането с GPS. Резултатите от двата метода се сравняват непрекъснато един с друг. По този начин се подобрява още повече разпознаването на отсечките, облагаеми с пътна такса. Това дори позволява на системата да се справи без GPS за кратко време.

Други препоръки