Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá

Berlin,

Na základe predloženia Vyššieho správneho súdu (Oberverwaltungsgericht) v meste Münster týkajúceho sa smernice EÚ 1999/62/ES v znení platnom od 10. júna 2006 do 14. októbra 2011 Súdny dvor Európskej únie dňa 28. októbra 2020 rozhodol, že v posúdení nákladov na infraštruktúru 2007 nesmeli byť zahrnuté náklady dopravnej polície súvisiace s výberom mýta pre nákladné vozidlá. To, či a v akom rozsahu ďalším osobám povinným platiť mýto prináležia mimo časového obdobia, ktoré je predmetom sporu, nároky na refundáciu v súvislosti s nákladmi týkajúcimi sa polície, Súdny dvor Európskej únie neobjasňuje.

Aj spoločnosť Toll Collect v súčasnosti dostáva od zákazníkov veľa písomných a telefonických otázok týkajúcich sa možných nárokov na refundáciu. Pre vyhnutie sa zbytočným dobám čakania v našom klientskom centre vám odporúčame dbať na nasledujúce informácie:

Spoločnosť Toll Collect poskytuje na zákazníckom portáli všetkým zaregistrovaným zákazníkom na stiahnutie zúčtovacie dokumenty tak ako doteraz, teda po dobu 24 mesiacov. Ide pritom o známe mesačné vyúčtovania mýtneho (Zákaznícky portál > Zúčtovanie > Zúčtovacie dokumenty > Zvoliť časové obdobie > Zobraziť dokumenty).

Náš zákaznícky portál možno používať v 14 jazykoch. Zákazníci, ktorých prístup k portálu ešte nie je aktivovaný, si môžu aktivačné kódy pre ich prvé prihlásenie vyžiadať od klientskeho centra spoločnosti Toll Collect.

Upozorňujeme na to, že prípadné nároky na refundáciu vyplývajúce z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie je nutné písomne zaslať nemeckému Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Nároky na refundácie zaslané spoločnosti Toll Collect nemôžu byť postúpené ďalej nemeckému Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG).

Ďalšie odporúčania