Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Postup pri možnom porušení mýtnej povinnosti

Toto môžete urobiť, keď od nás dostanete list.


Vodič stojí pred svojím nákladným vozidlom

Ďakujeme vám, že spoločne s nami podporujete financovanie nemeckej dopravnej infraštruktúry!

Takmer pri každej kontrole konštatujeme, že výber mýta bol vykonaný správne. Pre zriedkavé prípady, keď dostanete rozhodnutie alebo kontrolu, nájdete tu všetky informácie o možných príčinách.

Skontrolujte, či ste dostali list typu č. 1 alebo typu č. 2. Tento údaj nájdete vpravo hore v hlavičke listu.

List typu č. 1

Počet náprav, hmotnosť alebo emisná trieda boli počas jazdy nesprávne nastavené, a teraz je dodatočne vymáhaný rozdiel sumy k už uhradenému mýtu.

Máte dve možnosti:

  • Ak súhlasíte s predbežným rozhodnutím, sumu na dodatočný výber mýta v lehote do siedmych dní od doručenia rozhodnutia uhraďte Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Pritom bezpodmienečne uveďte referenčné číslo platby – Kassenzeichen. Toto referenčné číslo nájdete na prvej strane rozhodnutia.

  • Ak nesúhlasíte s predbežným rozhodnutím, pošlite svoje odôvodnenie a kópiu osvedčenia motorového vozidla a prívesu na adresu mautkontrolle@toll-collect.de.

Vysvetlivky k listu typu č. 1

List typu č. 2

Palubný prístroj (OBU)

Keď používate palubný prístroj (OBU), tento pravdepodobne nezaznamenal žiadne údaje týkajúce sa mýta. Jednou z príčin môže byť napríklad vyčerpaný kredit. Vo vašom výkaze o jednotlivých cestách môžete skontrolovať, ktoré jazdy boli správne zaznamenané.

Skontrolujeme za vás vaše zúčtované jazdy, keď nám oznámite skutočne prejdený úsek/prejdené úseky v kontrolnom liste a tento pošlete na adresu mautkontrolle@toll-collect.de.

Kde nájdem prehľad svojich nevyúčtovaných jázd?

Čo musí byť vyplnené v kontrolnom liste (Anhörungsbogen)?

Vysvetlivky k listu typu č. 2

Manuálne prihlásenia na termináli, prostredníctvom aplikácie a internetu

Keď ste sa prihlásili manuálne, možno ste jazdili nad rámec povolenej doby platnosti vášho prihlásenia alebo ste použili iné cesty, nie tie, na ktoré ste sa prihlásili. Príčinou chyby môže byť aj nesprávne zadané evidenčné číslo vozidla.

Skontrolujeme za vás vaše prihlásenie, keď nám pošlete kópiu vášho dokladu o prihlásení na adresu mautkontrolle@toll-collect.de. V kontrolnom liste uveďte aj skutočne prejdený úsek/prejdené úseky.

Čo musí byť vyplnené v kontrolnom liste (Anhörungsbogen)?

Vysvetlivky k listu typu č. 2

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603