Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Ochranu údajov

Relevantné informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Toll Collect sa teší, že ste navštívili našu internetovú stránku a máte záujem o našu firmu. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a vaše osobné údaje spracovávame výlučne v súlade s platnými zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú informácie o vašej identite, ako je napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ale aj údaje o využívaní, ako je napríklad čas a rozsah využitia našej ponuky. V ďalšej časti vám vysvetlíme, ktoré informácie v spoločnosti Toll Collect v rámci prevádzky systému na výber mýta a počas vašej návštevy na našich internetových stránkach spracovávame.

Prevádzka systému na výber mýta

Toll Collect spracováva príslušné osobné údaje pre výber mýta a kontrolu v rámci prevádzky systému na výber mýta pre ťažkotonážne úžitkové vozidlá. Systém na výber mýta sa člení na:

 • Automatická metóda výberu mýta
 • Manuálna metóda výberu mýta
 • Kontrolný systém

Pre výber mýta a kontrolný systém boli zaznamenané údaje, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 3, § 7 ods. 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), ako aj v § 2 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá. Spoločnosť Toll Collect okrem toho spracováva osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, na nasledujúce účely:

 • Používanie palubného prístroja Toll Collect
 • Registračné procesy
 • Správa pohľadávok
 • Transakcia s poskytovateľmi platobných služieb
 • Stíhanie podvodov
 • Spracovanie sporov
 • Certifikácia a školenie
 • Výber mýta v Rakúsku

Uvedenie faktov podstatných pre výber mýta je potrebné pre účasť na automatickom a manuálnom spôsobe prihlásenia a je predpísané podľa § 4 ods. 2 a § 3, 5 ods. 1, 3. vety nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá. Následkom neposkytnutia údajov je, že nemôžete využívať príslušný spôsob prihlásenia.

Prístup k verejnej internetovej stránke a aplikáciám portálu spoločnosti Toll Collect

Pri vašom prístupe k verejnej internetovej stránke a aplikáciám portálu spoločnosť Toll Collect spracováva údaje o využití online ponuky a údaje na analýzu internetovej stránky. Sem patria:

 • IP-adresa,
 • dátum a čas požiadavky,
 • rozdiel v časovom pásme voči Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • príslušné prenesené množstvo dát,
 • internetová stránka, z ktorej prišla požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho užívateľské rozhranie, ako aj
 • jazyk a verzia prehliadačového softvéru.

Spracovanie sa vykonáva s cieľom riadenia internetovej relácie, na reakciu na prevádzkové problémy alebo odôvodnené prípady zneužitia, ako aj na generovanie štatistík využívania. Štatistiky využívania návštevníkmi internetovej stránky sa vygenerujú, aby sa internetové stránky a služby mohli prispôsobiť požiadavkám. Právny základ spracovania je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete - napr. keď

 • sa u nás zaregistrujete,
 • sa prihlásite na odber newslettera,
 • nám položíte otázku,
 • sa zúčastníte na našej ankete,
 • si vyžiadanie zaslanie informačného materiálu alebo
 • sa prihlásite na návštevu našej výstavy o ochrane osobných údajov.

V týchto prípadoch potrebujeme vaše osobné údaje v rôznom rozsahu. Preto si napríklad vyžiadame vaše meno, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy. Je len na vás, ako sa rozhodnete a či nám tieto údaje poskytnete vyplnením príslušných polí. Tieto údaje sa používajú len na účel, na ktorý ste nám ich poskytli.

Súbory cookie

Spoločnosť Toll Collect na vlastných internetových stránkach a na aplikáciách portálu používa hlavne dočasné súbory cookie. Dočasné súbory cookie sú časovo obmedzené a obsahujú údaje, ako napríklad identifikačné číslo (takzvanú identifikáciu relácie). Tieto údaje umožňujú, aby server mohol tomu istému používateľovi priradiť za sebou nasledujúce požiadavky prehliadača. Tieto budú automaticky vymazané, hneď ako užívateľ zatvorí prehliadač.

Okrem toho Toll Collect pri prístupe k aplikáciám portálu vytvorí trvalý súbor cookie, v ktorom sa uloží vaše zvolené nastavenie jazyka pre portál. Trvalé súbory cookie ukladá aj softvér Matomo, ktorý používame na anonymné štatistické vyhodnotenie používania našej internetovej stránky.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že automaticky povolia súbory cookie. Nastavenie svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť a našu internetovú stránku používať bez funkcie súborov cookie. Je možné, že rozsah funkcií našej ponuky bude týmto obmedzený. Využívanie aplikácií portálu bez súborov cookie však nie je možné. Právny základ na používanie súborov cookie je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Matomo

Toll Collect na internetovej stránke a na portáli používa softvér Matomo. Ide o open-source softvér na štatistické hodnotenie užívateľských prístupov, ktorý taktiež používa súbory cookie. Vaša adresa je okamžite po spracovaní údajov a pred ich uložením anonymizovaná.

Môžete sa rozhodnúť, či sa vo vašom prehliadači smie uložiť jednoznačný súbor cookie na analýzu internetovej stránky, čo na internetových stránkach Toll Collect umožní záznam a analýzu rôznych štatistických údajov. Ak sa chcete rozhodnúť proti tomu, potom môžete uloženie a použitie kedykoľvek zrušiť. V tomto prípade sa na vašom počítači uloží takzvaný opt-out cookie so životnosťou dva roky. Ak súbor cookie vymažete, alebo uplynula doba jeho životnosti, opt-out cookie už nebude aktívny a musíte ho znovu aktivovať. Právny základ na používanie softvéru Matomo je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Matomo sa načítava....

Využitie funkcií blogu

V našom blogu, v ktorom uvádzame rôzne príspevky k témam týkajúcim sa mýta, môžete pridávať verejné komentáre. K tomu je potrebné uvedenie užívateľského mena a e-mailovej adresy. Tieto údaje sa použijú na prípadnú odpoveď na váš príspevok. Právny základ je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Všetky komentáre sa pred zverejnením preveria. Váš komentár bude zverejnený po ukončení preverenia s uvedeným užívateľským menom pri príspevku. Spoločnosť Toll Collect si však vyhradzuje právo vymazať komentáre alebo ich jednotlivé vety, ak sú tieto v rozpore s pravidlami internetovej etikety alebo sa nevzťahujú na príspevky, pod ktorými boli napísané.

Newsletter

Ak chcete získať viac informácií, prihláste sa na odber nášho newslettera. Na prihlásenie na odber nášho newslettera používame takzvanú metódu double-opt-in. To znamená, že po vašom prihlásení pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom vás žiadame o potvrdenie, že si želáte zasielanie newslettera. Ak nepotvrdíte svoje prihlásenie v lehote do štrnásť dní, všetky informácie budú automaticky vymazané. Okrem toho uložíme čas vášho prihlásenia, aby sme ho mohli preukázať.

Povinné údaje potrebné na odosielanie newslettera sú len vaša e-mailová adresa a uprednostňovaný jazyk komunikácie. Ak sa na portáli pre servisných partnerov chcete prihlásiť na odber newslettera pre servisných partnerov, potrebujeme aj uvedenie vašej krajiny. Po vašom potvrdení tieto údaje uložíme na účely zasielania newslettera. Právny základ je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Svoj súhlas na odber newslettera môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť odber newslettera, keď do príslušného formulára zapíšete svoju e-mailovú adresu, odkaz na tento formulár je v každom e-maile s newsletterom.

Toll Collect upozorňuje, že pri odbere newslettera je vyhodnocované užívateľské správanie príjemcu. Pre toto hodnotenie zasielané e-maily obsahujú takzvaný Tracking-Pixel. Toto sledovanie môžete kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na odkaz na odhlásenie odberu newslettera, ktorý sa nachádza v každom e-maile alebo nás o to požiadate iným spôsobom.

Spracovávania pri zvolení neistého spôsobu platby

Spoločnosť Toll Collect svojim zákazníkom v zásade ponúka používanie spôsobu platby „inkaso na faktúru“. Pri používaní tohto spôsobu platby uhrádza spoločnosť Toll Collect za príslušného zákazníka vopred, v dôsledku čoho pre ňu môže vzniknúť riziko neuhradenia platby.

Spoločnosť Toll Collect má oprávnený hospodársky záujem na minimalizácii rizika neuhradených platieb. Na tento účel spoločnosť Toll Collect po zvolení spôsobu platby „inkaso na faktúru“ posúdi pomocou uznávanej matematicko-štatistickej metódy Vašu pravdepodobnosť uhrádzania platieb. Pri tejto metóde sa používajú výhradne interné informácie spoločnosti Toll Collect (okrem iného základné údaje, platobná disciplína, história spôsobov platieb, vývoj obratu). Následne sa na základe vypočítanej pravdepodobnosti uhrádzania platieb a Vašej individuálnej potreby úveru prijme automatizované rozhodnutie o povolení spôsobu platby „inkaso na faktúru“ a o výške kaucie, ktorú je prípadne nutné zložiť.

Právnym základom spracovávania je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Máte právo poveriť spoločnosť Toll Collect vykonaním manuálnej kontroly automatizovaného rozhodnutia. Okrem toho máte právo na predloženie vlastného stanoviska, ako aj právo na napadnutie rozhodnutia.

Automatizované rozhodovanie

V priebehu výberu mýta sa vykonávajú automatizované rozhodovania v jednotlivých prípadoch,

 • na príp. zablokovanie účtu alebo
 • na základe aktivít užívateľa rozhodnúť o spôsobe úhrady v prípade vrátenia platby.

Trvanie blokovania/kritériá na stanovenie trvania

Spoločnosť Toll Collect ukladá vaše osobné údaje len na obdobie povolené v zmysle právnych predpisov ochrany osobných údajov. Konkrétny čas vymazania sa riadi nasledujúcimi kritériami:

 • Ak existuje zákonom pevne stanovená lehota na vymazanie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje najneskôr v zákonom stanovenom čase.
 • Ak existuje zákonom stanovená povinnosť archivácie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje po uplynutí povinnosti archivácie údajov a keď už nie sú potrebné pre obchodné procesy Toll Collect.
 • Ak neplatí zákonná lehota na vymazanie alebo zákonná povinnosť archivácie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre obchodné procesy Toll Collect.

Včasné vymazanie zaručuje koncepcia vymazania podľa normy DIN 66398.

Príjemca, resp. kategórie príjemcov

Spoločnosť Toll Collect GmbH – ak je to potrebné – vaše osobné údaje spracované v rámci automatickej a manuálnej metódy výberu mýta nasledujúcim príjemcom, resp. kategóriám príjemcov:

 • Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG)
 • Interoperabilný partner ASFINAG (účastník Toll2GO)
 • Účastníci platobného styku
 • Splnomocnený spracovateľ

Osobné údaje, spracované v rámci vášho prístupu k našej verejnej internetovej stránke a portálu, nie sú poskytované iným príjemcom.

Zámer poskytnutia osobných údajov tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii

Spoločnosť Toll Collect neposkytuje vaše osobné údaje tretím štátom, ani medzinárodným organizáciám.

Social pluginy

Naša internetová prezentácia používa social pluginy rôznych sociálnych sietí:

 • Facebook pluginy (tlačidlo Like), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland
 • Tlačidlo LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irland
 • Twitter (Re-Tweet), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Ikona WhatsApp, WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, USA
 • Tlačidlo Xing: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland

Tieto pluginy možno identifikovať podľa príslušného loga.

Pre tlačidlá Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp a Xing, ktoré nájdete napríklad na blogu pod článkami, bolo vytvorené riešenie na báze Shariff. Štandardne tieto tlačidla neprenášajú údaje tretím subjektom. Až kliknutie na príslušné tlačidlo umožní príslušnej sociálnej sieti vyžiadať údaje od používateľa.

Keď kliknite na tlačidlo Facebooku „Like“ keď ste prihlásený vo svojom profile na Facebooku, na svoj profil môžete umiestniť odkazy na naše obsahy. Facebook môže takto návštevu našich stránok priradiť k vášmu užívateľskému profilu.

Ak si neželáte, aby mohol Facebook návštevu našich stránok priradiť k vášmu profilu Facebook, odhláste sa zo svojho profilu Facebook.

Informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní týchto internetových stránok sú uvedené v príslušných prehláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých poskytovateľov.

Pripojenie Google Maps

Toll Collect využíva ponuku Google Maps, aby vás podporil pri vyhľadávaní mýtnych stanovíšť a servisných partnerov.

Návštevou internetovej stránky Google získa informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej internetovej stránky. To sa uskutoční nezávisle od toho, či Google poskytne užívateľský účet prostredníctvom ktorého ste sa prihlásili. Keď sa sa prihlásili u Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k vášmu účtu Google, pred aktiváciou sa musíte odhlásiť. Google používa vaše údaje ako užívateľské profily a využíva ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na vytvorenie internetovej stránky podľa potrieb. Takéto vyhodnocovanie sa realizuje hlavne (aj v prípade neprihlásených užívateľov) na poskytovanie účelovej reklamy a na informovanie iných užívateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo podať námietku proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov, túto žiadosť musíte podať spoločnosti Google.

Ďalšie informácie ohľadne účelu a rozsahu získavania údajov a o ich spracovaní poskytovateľom zásuvného modulu získate z prehlásenia o ochrane údajov poskytovateľa. Tam získate aj ďalšie informácie o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašej privátnej sféry:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Toll Collect upozorňuje na to, že na vás ako užívateľa Google Maps sa vzťahujú doplňujúce podmienky používania Google Maps/Google Earth vrátane prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA.

Odkazy na iné internetové stránky

Spoločnosť Toll Collect neručí sa obsahy iných poskytovateľov, ku ktorým máte prístup prostredníctvom externého odkazu na stránke Toll Collect (pozri k tomu naše právne upozornenia). Veľa odkazov našej stránky odkazuje na obsahy, ktoré nie sú uložené na vlastných serveroch.

Ak vyvoláte externú internetovú stránku z našej stránky, externý poskytovateľ z vášho prehliadača môže získať informáciu, z ktorej stránky bol uskutočnený prístup. Za tieto údaje je zodpovedný externý poskytovateľ. My nie sme, rovnako ako ani ostatní poskytovatelia, v stave ovplyvniť tento proces.

Bezpečnosť

Spoločnosť Toll Collect zaviedla rozsiahle bezpečnostné opatrenia na ochranu uchovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zničením a stratou. E-maily, ktoré Toll Collect posiela v rámci používania internetového portálu, nie sú zašifrované koncovým šifrovaním. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne prispôsobované najnovšiemu stavu techniky.

Vaše práva

Z hľadiska vašich osobných údajov máte voči spoločnosti Toll Collect nasledujúce práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie („právo na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo namietať proti spracovaniu údajov,
 • právo na prenosnosť údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Právoplatnosť spracovania údajov až do okamihu odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Toll Collect.

Kontaktná osoba

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na info@toll-collect.de.

Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov nájdete v našej Tiráž.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov
Toll Collect GmbH
10875 Berlin
Nemecko
tc_datenschutz@toll-collect.de

 

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603