Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Spoločnosť


Budova spoločnosti Toll Collect na adrese Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlín

Fakty a čísla

Prehľad najdôležitejších údajov spoločnosti

Riaditeľstvo spoločnosti

Informácie o členoch riaditeľstva spoločnosti Toll Collect

Životné prostredie

Toll Collect presadzuje konzekventné riadenie ochrany životného prostredia.

Dodržiavanie súladu s predpismi

Dodržiavanie zákonov a predpisov patrí pre spoločnosť Toll Collect k samozrejmým základným princípom dobrého vedenia podniku.

ochranu údajov

Už pri vývoji systému na výber mýta spoločnosť Toll Collect zohľadnila prísne zákonné požiadavky na ochranu údajov.

Certifikáty

Spoločnosť Toll Collect zaviedla prísne normy, ktorých dodržiavanie pravidelne preverujú nezávislé orgány.

Diversity & Inclusion

Spoločnosť Toll Collect sa zaviazala k rozmanitosti a rovnosti príležitostí.

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603