Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Aktuálne

Naše aktuálne informácie pre zákazníkov v systéme výberu mýta si môžete objednať ako newsletter.

Viacero nákladných vozidiel jazdí po diaľnici.

Pripravená nová aktualizácia pre palubné prístroje

Zjednodušená pokladničná uzávierka a rumunčina pre palubné prístroje Bosch ...viac

Zmena sadzieb mýta pre nákladné vozidlá so spätnou platnosťou od 28. 10. 2020

Od 1. októbra 2021 vstupujú do platnosti nové sadzby mýta. Podiel sadzby mýta vo výdavkoch na infraštruktúru klesá so spätnou platnosťou odo dňa rozsudku Súdneho dvora EÚ z 28. októbra 2020. ...viac

Spôsob priameho inkasa Toll Collect

Prepravné a logistické spoločnosti môžu čiastky mýtneho zaplatiť priamo u prevádzkovateľa mýtneho systému prostredníctvom inkasa Toll Collect. ...viac

Zmena pri oslobodení vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta

Oslobodenie nákladných vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta od 1. októbra 2021 platí len pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré boli z výroby dodané s pohonom na CNG (compressed natural gas – stlačený zemný plyn), LNG (liquefied natural gas – skvapalnený zemný plyn) alebo ako dvojpalivový motor s pohonom na LNG/naftu, a majú systémové schválenie v zmysle nariadenia (ES) č. 595/2009. ...viac

Archív

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá

Dôležité informácie pre našich zákazníkov ...viac

Vozidlá s pohonom na zemný plyn sú do konca roka 2023 oslobodené od mýta

Pôvodne mali byť vozidlá s pohonom na zemný plyn oslobodené od mýta pre nákladné vozidlá len do konca roka 2020. Toto oslobodenie bolo teraz predĺžené do 31.12.2023. ...viac

Nový softvér pre palubné prístroje od konca augusta

Od konca augusta 2020 aktualizácia softvéru pre palubné prístroje prináša rôzne novinky pre vodičov a podniky. Informácie pre vodiča budú jednoznačnejšie a výstižnejšie. Aktualizácia sa prostredníctvom mobilnej siete prenesie do palubných prístrojov. Nákladné vozidlá nemusia ísť do dielne! ...viac

Málo používané mýtne terminály sa demontujú

Do marca 2020 spoločnosť Toll Collect zníži počet mýtnych terminálov z 1 100 na približne 500 zariadení. Demontáž začala. ...viac

Zmena pri oslobodení od mýta vozidiel s pohonom na zemný plyn

Od 1. októbra 2019 vozidlá s bivalentným pohonom na zemný plyn sú oslobodené od mýta len v tom prípade, ak majú preukázaný minimálny objem nádrže na zemný plyn 300 litrov alebo v prípade LNG 115 kg. ...viac

Pohon na zemný plyn: Dbajte na predpoklady pre oslobodenie od mýta

Od 1. januára 2019 sú vozidlá s pohonom na zemný plyn oslobodené od mýta pre nákladné vozidlá. Toto oslobodenie platí do 31. decembra 2020. Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) teraz upresnil predpoklady pre oslobodenie od mýta. ...viac

Kontrola nastavení palubného prístroja na zákazníckom portáli

Na zákazníckom portáli je uvedený prehľad, ktoré počty náprav a hmotnostné triedy sú nastavené na palubných prístrojoch vašich vozidiel. V našom návode je uvedené, ako musíte postupovať. ...viac

Nové povinnosti súčinnosti od 1. januára 2019

Zákonodarný orgán plánuje zaviesť k 1. januáru 2019 nové sadzby pre mýto pre nákladné vozidlá. Návrh zákona obsahuje nové povinnosti súčinnosti pre vodičov. ...viac

Mýto bolo úspešne spustené na všetkých spolkových komunikáciach

Od dnes v Nemecku všetky spolkové komunikácie pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. Spoplatnená cestná sieť zahŕňa približne 52 000 kilometrov diaľníc a spolkových komunikácií. ...viac

Mýto pre nákladné vozidlá sa od 1. júla 2018 rozšíri na všetky spolkové komunikácie.

Informujte sa teraz a zabezpečte si zabudovanie palubného prístroja ...viac

Zobrazenie hmotnostných tried na palubnom prístroji

Od 1. júna 2018 budú na palubných prístrojoch viditeľné nové hmotnostné triedy. ...viac

Nový manuálny spôsob prihlásenia bol spustený

Od dnešného dňa možno mýto pre nákladné vozidlá uhrádzať prostredníctvom nového systému manuálneho prihlásenia. ...viac

Nové online prihlásenie

Toll Collect aktualizuje online prihlásenie do mýtneho systému: Od 18. decembra 2017 bude doterajší internetový prihlasovací systém odpojený a nahradí ho nové online prihlásenie. ...viac

Palubný prístroj: Aktualizovať prevádzkové údaje

Ak je nákladné vozidlo dlhší čas odstavené alebo nejazdí v Nemecku, na displeji palubného prístroja sa môže zobraziť hlásenie: „OPERATING DATA INVALID“. Okrem toho LED dióda svieti na červeno. Tu je niekoľko tipov, ako máte v takomto prípade postupovať. ...viac

Zákaznícky portál s novými funkciami

Odteraz je na zákazníckom portáli Toll Collect k dispozícii veľa nových služieb. Noví zákazníci sa môžu zaregistrovať priamo online. Zmeny adresy, prihlásenia a odhlásenia vozidiel možno vykonať rýchlo a kedykoľvek. ...viac

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

Newsletter

S naším newsletterom dostanete e-mailom aktuálne informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Na začiatok stránky

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm2r605