Zákaznícky portál

 • Náš portál pre registrovaných zákazníkov vám ponúka rozsiahle online služby počas celého dňa. Na portáli nájdete:

  • všetky vaše registrované vozidlá,
  • nevyúčtované jazdy,
  • aktuálne zúčtovacie dokumenty,
  • otvorené vyúčtovania,
  • správy od spoločnosti Toll Collect.

  Niekoľkými kliknutiami môžete:

  • zaregistrovať nové vozidlá
  • požiadať o zaradenie do lepšej triedy emisií CO₂,
  • zmeniť údaje o vozidle, napríklad evidenčné číslo vozidla, počet náprav alebo emisnú triedu
  • Odhlásiť vozidlá
  • zmeniť zmluvné údaje, napríklad vašu adresu alebo spôsob platby

  Prístupové údaje pre zákaznícky portál môžete použiť aj pri online prihlásení.

 • Ak ste sa u spoločnosti Toll Collect zaregistrovali ako zákazník, máte automatickú aktiváciu pre zákaznícky portál a môžete okamžite využívať všetky funkcie.

  Ak ste sa u spoločnosti Toll Collect zaregistrovali ako zákazník formou podpísaného formulára, počiatočné prístupové údaje (aktivačné kódy) si môžete vyžiadať od nás. Pošlite nám jednoducho e-mail prostredníctvom nášho Kontaktný formulár pod témou „Prístup k zákazníckemu portálu“ alebo nám zavolajte.

  Návod pre existujúcich zákazníkov (PDF, 1 MB)
 • Ak ste stratili aktivačné kódy získané od Toll Collect , môžete si od nás jednoducho vyžiadať nové. Pošlite nám e-mail prostredníctvom nášho Kontaktný formulár pod témou „Prístup k zákazníckemu portálu“ alebo nám zavolajte.

  Ak ste si už vytvorili internetový účet a zabudli ste svoje prihlasovacie meno alebo heslo, v oblasti prihlasovania použite funkcie „Zabudnuté heslo“ alebo „Zabudnuté prihlasovacie meno“.

 • Kódy sú platné osem mesiacov. V tomto období môžete vykonať svoje prvé prihlásenie na zákazníckom portáli.

 • Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno alebo heslo, môžete požiadať o zaslanie prihlasovacieho mena alebo resetovať heslo.

  Zabudnuté prihlasovacie meno

  Na vyžiadanie prihlasovacieho mena potrebuje uviesť svoje zákaznícke číslo a vašu uloženú e-mailovú adresu a prihlasovacie meno vám zašleme.

  Požiadať o zaslanie prihlasovacieho mena

  Zabudnuté heslo

  Ak by ste zabudli svoje heslo, môžete ho vyresetovať a zadať nové heslo. K tomu potrebujete svoje prihlasovacie meno a vašu osobnú e-mailovú adresu. Dostanete e-mail s potvrdzovacím odkazom na vyresetovanie vášho hesla. Po kliknutí môžete zadať a uložiť nové heslo.

  Resetovať heslo
 • Áno, vaše prístupové údaje môžete použiť aj na prihlásenie sa v aplikácii alebo pri online prihlásení. Vďaka tomu máte pri manuálnom prihlásení prístup k vašim vozidlám a platobným prostriedkom zo zákazníckeho portálu.

 • Vy sami môžete zrušiť blokovanie. V oblasti prihlasovania kliknite na tlačidlo „Zabudnuté heslo“ alebo „Zabudnuté prihlasovacie meno“ a postupujte v zmysle pokynov.

 • Na našom zákazníckom portáli môžete online zadať svoje údaje o vozidle.

  Na registráciu na zákazníckom portáli sú potrebné aktivačné kódy, ktoré sú môžete zabezpečiť od nás. Pošlite nám jednoducho e-mail prostredníctvom nášho Kontaktný formulár pod témou „Prístup k zákazníckemu portálu“ alebo nám zavolajte.

 • Musíte byť zaregistrovaný v spoločnosti Toll Collect ako zákazník. Aby ste svoje vozidlá mohli online zaregistrovať, je potrebné vytvorenie internetového účtu na našom zákazníckom portáli. K tomu potrebujete počiatočné aktivačné kód od Toll Collect. Pošlite nám jednoducho e-mail prostredníctvom nášho Kontaktný formulár pod témou „Prístup k zákazníckemu portálu“ alebo nám zavolajte.

 • K svojmu hlavnému účtu si môžete vytvoriť až 10 podúčtov pre svojich zamestnancov/zamestnankyne.

 • Údaje zaregistrovaných vozidiel môžete na zákazníckom portáli kedykoľvek zmeniť. Prejdite do prehľadu vozidiel a využite tlačidlo na zmenu v pravom stĺpci.

 • Po úspešnej registrácii vozidla dostanete potvrdenie e-mailom alebo poštou. Potom sa vozidlo zobrazí aj na zákazníckom portáli.

 • Ak vaša registrácia vozidla nemohla byť realizovaná, budeme vás o tom bezodkladne informovať.

 • Vaše vozidlo je označené na registráciu a spravidla bude v rámci niekoľkých minút prihlásené.

  Po úspešnej registrácii spoločnosťou Toll Collect sa vozidlo bude zobrazovať na zákazníckom portáli v prehľade vozidiel. Okrem toho dostanete potvrdenie e-mailom alebo listom.

 • Áno, údaje zaregistrovaných vozidiel môžete na zákazníckom portáli kedykoľvek zmeniť.

  K tomu vyvolajte zobrazenie vašich vozidiel. V tabuľke za každým vozidlom v pravom stĺpci nájdete tlačilo na zmenu.

  Môžete zmeniť nasledujúce údaje: evidenčné číslo vozidla, označenie krajiny registrácie, VIN, počet náprav, emisnú triedu a povolenú celkovú hmotnosť.

  Pri zmene evidenčného čísla vozidla je potrebné nahrať osvedčenie o registrácii vozidla.

  Ak nie je možné zvoliť zmenu, obráťte sa na naše klientske centrum.

 • Online môžete zmeniť údaje už zaregistrovaných vozidiel: označenie krajiny registrácie, evidenčné číslo vozidla, VIN, počet náprav, povolenú celkovú hmotnosť, emisnú triedu.

  Okrem toho môžete zmeniť tieto zmluvné údaje: firemné údaje, adresu, kontaktné osoby a spôsob platby.

  Samozrejme kedykoľvek môžete zmeniť aj údaje svojho internetového účtu na zákazníckom portáli, napr. e-mailovú adresu alebo heslo.

 • To žiaľ nie je možné. V záujme ďalšieho zvýšenia ochrany údajov sa spoločnosť Toll Collect rozhodla, že tieto dokumenty bude poskytovať digitálne výlučne prostredníctvom zákazníckeho portálu. Tam bude vyúčtovanie mýtneho uložené 24 mesiacov a výkaz o jednotlivých cestách tri mesiace. Ako alternatívu vám môžeme ponúknuť doručenie poštou.

 • Vypracovali sme krátky návod, ako môžete tento problém odstrániť.

  Návod (PDF, 1 MB)
 • Celá korešpondencia sa na zákazníckom portáli portáli zobrazuje 6 mesiacov. Počas tejto doby si môžete svoje listy stiahnuť a uložiť. Ak potrebujete starší list, môžete si ho vyžiadať prostredníctvom nášho klientskeho centra.

 • Ak využívate zákaznícky portál, všetky listy a informácie sú tam pre vás uložené šesť mesiacov. Ak uprednostňujete doručenie poštou, môžete o túto zmenu požiadať telefonicky na našom klientskom centre. Opätovná zmena na uloženie na zákazníckom portáli je kedykoľvek možná.

Ďalšie odporúčania