Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

O mýte


Nákladné vozidlá jazdia po diaľnici

Aktuálne

Všetky aktuálne hlásenia týkajúce sa mýta

Hmotnostné triedy

Podrobný prehľad hmotnostných tried a tried podľa počtu náprav

Vozidlá podliehajúce mýtnemu

Pre tieto nákladné vozidlá musíte zaplatiť mýto.

Cesty podliehajúce mýtnemu

Na týchto cestách v Nemecku musíte platiť mýto pre nákladné vozidlá.

Kontrola dodržiavania mýtnej povinnosti

Pravidelnými kontrolami v celom Nemecku sa preveruje správna úhrada mýta

Oslobodenie od platenia mýta

Zaregistrujte svoje vozidlá nepodliehajúce mýtnemu u nás. Tak zabránite zbytočným kontrolám.

Právne základy

Zákon o vyberaní mýta a nariadenie o vyberaní mýta tvoria právny rámec mýta pre nákladné vozidlá za prejdené úseky.

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603