Mýtne služby v Rakúsku: TOLL2GO


Spoplatnená cesta v Rakúsku vedúca hornatou krajinou

Dva štáty, jeden palubný prístroj - výber mýta v Nemecku a Rakúsku

TOLL2GO je spoločná služba Toll Collect a ASFINAG, prevádzkovateľa systému na výber mýta v Rakúsku. Služba TOLL2GO prostredníctvom OBU od spoločnosti Toll Collect umožňuje zabezpečiť výber mýta pre nákladné vozidlá aj v Rakúsku. To je veľmi výhodné, keď často jazdíte v Rakúsku a Nemecku.


Logo TOLL2GO, rakúskej mýtnej služby

Výhodou je, že na úhradu mýta v Nemecku a Rakúsku budete potrebovať len jeden palubný prístroj: Toll Collect On-Board Unit. Služba TOLL2GO je pre existujúcich zákazníkov Toll Collect a ASFINAG poskytovaná bezplatne. Len od nových zákazníkov spoločnosť ASFINAG vyžaduje jednorazový poplatok za spracovanie vo výške 5 eur.

Napriek používaniu spoločného palubného prístroja je s jednotlivými prevádzkovateľmi mýtnych systémov naďalej potrebné uzavrieť samostatné zmluvy. Vyúčtovanie úhrady mýta ako obyčajne vykonajú obidvaja prevádzkovatelia mýtneho systému separátne.

TOLL2GO je ďalším krokom na vytvorenie mýtnej služby presahujúce jednotlivé systémy a krajiny. Prvýkrát sa podarilo vytvoriť spoluprácu medzi systémom na výber mýta na báze mikrovĺn a satelitným systémom.