Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Mýtne služby v Rakúsku: TOLL2GO


Spoplatnená cesta v Rakúsku vedúca hornatou krajinou

Dva štáty, jeden palubný prístroj - výber mýta v Nemecku a Rakúsku

TOLL2GO je spoločná služba Toll Collect a ASFINAG, prevádzkovateľa systému na výber mýta v Rakúsku. Služba TOLL2GO prostredníctvom OBU od spoločnosti Toll Collect umožňuje zabezpečiť výber mýta pre nákladné vozidlá aj v Rakúsku. To je veľmi výhodné, keď často jazdíte v Rakúsku a Nemecku.

Výhodou je, že na úhradu mýta v Nemecku a Rakúsku budete potrebovať len jeden palubný prístroj: Toll Collect On-Board Unit. Služba TOLL2GO je pre existujúcich zákazníkov Toll Collect a ASFINAG poskytovaná bezplatne. Len od nových zákazníkov spoločnosť ASFINAG vyžaduje jednorazový poplatok za spracovanie vo výške 5 eur.

Napriek používaniu spoločného palubného prístroja je s jednotlivými prevádzkovateľmi mýtnych systémov naďalej potrebné uzavrieť samostatné zmluvy. Vyúčtovanie úhrady mýta ako obyčajne vykonajú obidvaja prevádzkovatelia mýtneho systému separátne.

TOLL2GO je ďalším krokom na vytvorenie mýtnej služby presahujúce jednotlivé systémy a krajiny. Prvýkrát sa podarilo vytvoriť spoluprácu medzi systémom na výber mýta na báze mikrovĺn a satelitným systémom.

Prihlásenie a ďalšie informácie týkajúce sa služby TOLL2GO

Prihlásenie prostredníctvom palubného prístroja v Rakúsku - špeciálne podmienky spoločnosti Toll Collect GmbH

Návod na obsluhu palubného prístroja

Informačný list


Logo TOLL2GO, rakúskej mýtnej služby

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

Prihlásenie pomocou palubného prístroja


Vodič nákladného vozidla obsluhuje palubný prístroj v nákladnom vozidle.

Viac informácií

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603