Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Zmena pri oslobodení vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta


Palivomer vo vozidle jazdiacom na zemný plyn

Berlíne, 06.07.2021

Oslobodenie nákladných vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta od 1. októbra 2021 platí len pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré boli z výroby dodané s pohonom na CNG (compressed natural gas – stlačený zemný plyn), LNG (liquefied natural gas – skvapalnený zemný plyn) alebo ako dvojpalivový motor s pohonom na LNG/naftu, a majú systémové schválenie v zmysle nariadenia (ES) č. 595/2009. Musia spĺňať požiadavky emisnej triedy Euro VI a výrobca vozidiel ich už ako nové vozidlo ešte pred prvou registráciou v zmysle zákona o cestnej premávke nakonfiguroval ako vozidlo s prevládajúcim pohonom na zemný plyn. Pre vozidlá s dodatočne prerobeným pohonom alebo vozidlá doplnené o jednu alebo viac nádrží na zemný plyn, ako aj pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré nespĺňajú požiadavky emisnej triedy Euro VI, oslobodenie od mýta zaniká dňom 30. septembra 2021.

Tieto vozidlá môžu byť dočasne až do 30. septembra 2021 u spoločnosti Toll Collect naďalej zaregistrované ako vozidlá oslobodené od mýta, ak sú kompletne alebo prevažne poháňané zemným plynom. Sem patria vozidlá s pohonom na CNG, LNG alebo NG (natural gas – zemný plyn). Od mýta nie sú oslobodené vozidlá s pohonom na LPG (liquefied petroleum gas – skvapalnený ropný plyn).

Minimálny objem nádrže na zemný plyn musí byť nasledujúci:

 • CNG: minimálne 300 litrov alebo 50 kg;
 • LNG: minimálne 300 litrov alebo 115 kg;
 • NG: minimálne 300 litrov.

Po termíne 30. september 2021 budú všetky zaregistrované vozidlá s pohonom na zemný plyn s dodatočne prerobeným pohonom odstránené zo zoznamu vozidiel oslobodených od mýta. Pre tieto vozidlá od 1. októbra 2021 vzniká mýtna povinnosť. Spoločnosť Toll Collect bude o tejto skutočnosti informovať držiteľov vozidiel.

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Newsletter

S naším newsletterom dostanete e-mailom aktuálne informácie týkajúce sa mýta pre nákladné vozidlá.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Otázky?

Otázky? Stačí si pozrieť našu rozsiahlu zbierku otázok a odpovedí

K otázkam a odpovediam

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603