Zmena pri oslobodení vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta


Palivomer vo vozidle jazdiacom na zemný plyn
Berlíne,

Oslobodenie nákladných vozidiel s pohonom na zemný plyn od mýta od 1. októbra 2021 platí len pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré boli z výroby dodané s pohonom na CNG (compressed natural gas – stlačený zemný plyn), LNG (liquefied natural gas – skvapalnený zemný plyn) alebo ako dvojpalivový motor s pohonom na LNG/naftu, a majú systémové schválenie v zmysle nariadenia (ES) č. 595/2009. Musia spĺňať požiadavky emisnej triedy Euro VI a výrobca vozidiel ich už ako nové vozidlo ešte pred prvou registráciou v zmysle zákona o cestnej premávke nakonfiguroval ako vozidlo s prevládajúcim pohonom na zemný plyn. Pre vozidlá s dodatočne prerobeným pohonom alebo vozidlá doplnené o jednu alebo viac nádrží na zemný plyn, ako aj pre vozidlá s pohonom na zemný plyn, ktoré nespĺňajú požiadavky emisnej triedy Euro VI, oslobodenie od mýta zaniká dňom 30. septembra 2021.

Tieto vozidlá môžu byť dočasne až do 30. septembra 2021 u spoločnosti Toll Collect naďalej zaregistrované ako vozidlá oslobodené od mýta, ak sú kompletne alebo prevažne poháňané zemným plynom. Sem patria vozidlá s pohonom na CNG, LNG alebo NG (natural gas – zemný plyn). Od mýta nie sú oslobodené vozidlá s pohonom na LPG (liquefied petroleum gas – skvapalnený ropný plyn).

Minimálny objem nádrže na zemný plyn musí byť nasledujúci:

  • CNG: minimálne 300 litrov alebo 50 kg;
  • LNG: minimálne 300 litrov alebo 115 kg;
  • NG: minimálne 300 litrov.

Po termíne 30. september 2021 budú všetky zaregistrované vozidlá s pohonom na zemný plyn s dodatočne prerobeným pohonom odstránené zo zoznamu vozidiel oslobodených od mýta. Pre tieto vozidlá od 1. októbra 2021 vzniká mýtna povinnosť. Spoločnosť Toll Collect bude o tejto skutočnosti informovať držiteľov vozidiel.

Ďalšie odporúčania