Prichádza reforma mýtneho systému - zverejnené nové sadzby

Berlin,

Spolkový snem a spolková rada dnes schválili zmenu zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Toto schválenie je potvrdením spustenia mýta naviazaného na emisie CO₂ k 1. decembru 2023. Najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH) bude okrem toho základom pre zaradenie do hmotnostnej triedy. Mýtna povinnosť pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony bude nasledovať od 1. júla 2024.

Tretí zákon o zmenu právnych predpisov týkajúcich sa mýta bol prijatý bez akýchkoľvek zmien voči zneniu, ktoré spolkový kabinet prijal v lete.

V budúcnosti bude mýto obsahovať čiastkovú sadzbu za emisie CO₂ podmienené premávkou – dodatočne k už platným čiastkovým sadzbám súvisiacim s nákladmi na infraštruktúru, zaťaženie hlukom a znečistenie ovzdušia. Nové sadzby, ktoré z toho vyplývajú, sme dnes zverejnili na našej internetovej stránke.

V súlade s predpismi EÚ budú vozidlá v budúcnosti zaraďované do emisných tried. Bezemisné nákladné vozidlá sú od mýtnej povinnosti oslobodené do 31. decembra 2025. Potom budú uhrádzať čiastkovú sadzbu mýta za náklady na infraštruktúru, zaťaženie hlukom a znečistenie ovzdušia zníženú o 75 percent.

Všetkým zákazníkom odporúčame, aby sa včas pripravili na rozšírenie mýta. Skontrolujte si teraz na našom zákazníckom portáli triedu emisií CO₂ a najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť (NTPH) vašich vozidiel.

Nákladné vozidlá, ktoré sú z výroby vybavené pohonom CNG/LNG emisnej triedy Euro 6, budú od 1. januára 2024 podliehať mýtnemu.

Všetky vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony (tak samostatné vozidlá, ako aj jazdné súpravy) budú musieť od 1. júla 2024 platiť mýto za používanie spolkových diaľkových komunikácií. Výnimky existujú pre vozidlá remeselných prevádzok.

Prehľad nových sadzieb

Ďalšie odporúčania