Zmeny od nového roka

Berlin,

Berte na vedomie: Od začiatku nového roka vozidlá s pohonom na zemný plyn (CNG/LNG) budú podliehať mýtnemu.

Okrem toho sa 31. decembra 2023 končí lehota na uplatnenie nároku na vrátenie mýta za jazdy uskutočnené v období od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021.

Ďalšie odporúčania