Odteraz je možné prihlásenie vozidiel na získanie výnimky pre remeselníkov

Berlin,

V zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sú určené alebo sa používajú na prepravu tovarov. Vozidlá používané remeselnými prevádzkami sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti. Či sú požiadavky na to splnené, závisí od konkrétnej jazdy a prepravovaného tovaru.

Výnimka pre remeselníkov platí, ak vozidlo vedie zamestnanec remeselnej prevádzky a prepravuje materiál, výbavu alebo stroje, ktoré sú potrebné na výkon služieb a prác remeselnej prevádzky, alebo ak prepravuje remeselný tovar, ktorý bol vyrobený, ďalej spracovaný alebo opravený vo vlastnej remeselnej prevádzke.

Predpoklady na výnimku pre remeselníkov spĺňajú všetky povolania, ktoré sú uvedené v prílohách A a B nariadenia o remeselnej činnosti, ako aj povolania v oblasti odbornej prípravy uznávané v Nemecku, ktorých profil činnosti je porovnateľný s profilom remeselnej činnosti.

Výnimka pre remeselníkov platí aj pre zahraničné remeselné prevádzky.

Na internetovej stránke Toll Collect môžu remeselné prevádzky prihlásiť vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré jazdia za podmienok uvedených vo výnimke pre remeselníkov. Pomocou týchto informácií možno kontroly dodržiavania mýtnej povinnosti prispôsobiť tak, aby boli minimalizované odstavenia vozidiel a úradné postupy.

Prihlásenie remeselných vozidiel

Pre jazdy, pri ktorých nie sú splnené podmienky výnimky pre remeselníkov, je možné úhradu mýta pred nástupom jazdy prihlásiť a uhradiť v aplikácii Toll Collect alebo na internetovej stránke Toll Collect.

Pre vozidlá remeselných prevádzok, ktoré pri jazdách v prevažnej miere nespĺňajú požiadavky na výnimku pre remeselníkov, v záujme pohodlnej úhrady mýta odporúčame inštaláciu palubného prístroja spoločnosti Toll Collect alebo od poskytovateľa služieb European Electronic Toll Service (poskytovateľ EETS).

Spoločnosť Toll Collect poskytuje palubné prístroje (palubné prístroje Windshield alebo palubné prístroje so slotom DIN) pre všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony. Montáž palubných prístrojov sa realizuje v dielni servisného partnera. Podniky by si mali čo najrýchlejšie dohodnúť termín montáže u niektorého z 1 300 servisných partnerov.

Informácie o palubných prístrojoch

Po zavedení mýta pre hmotnostnú triedu najvyššej technicky prípustnej hmotnosti vyššej ako 3,5 tony sa sadzby mýta pre niektoré triedy vozidiel od 1. júla 2024 mierne znížia.

Sadzby mýta od 1. júla 2024

Ďalšie informácie nájdete aj na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

www.balm.bund.de

Ďalšie odporúčania