защитата на данни

Интересни факти за защитата на данните

Toll Collect оценява Вашето посещение на нашата интернет страница и интереса Ви към нашето предприятие. Ние приемаме защитата на Вашите лични данни много сериозно и ги обработваме само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните.

Личните данни са информацията за Вашата самоличност, като например име, пощенски адрес, имейл адрес или телефонен номер, но също така и потребителските данни, например време и обхват на използването на нашите услуги. По-нататък ще ви обясним коя информация обработваме в Toll Collect в рамките на експлоатацията на системата за събиране на пътни такси и по време на Вашето посещение на нашата интернет страница.

Експлоатацията на системата за събиране на пътни такси

Toll Collect обработва Вашите лични данни във връзка със събирането на пътната такса и контрола в рамките на експлоатацията на системата за събиране на пътни такси за тежкотоварни превозни средства. Системата за събиране на пътни такси се разделя на:

 • Автоматичен метод за събиране на пътна такса
 • Ръчен метод за събиране на пътна такса
 • Контролна система

За събирането на пътна такса и системата за контрол се регистрират данните, които са изброени в §§ 4 ал. 3, 7 ал. 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) и в § 2 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили. Toll Collect обработва лични данни също въз основа на чл. 6, ал. 1, подал. 1 б. b от Общия регламент за защита на данните за следните цели:

 • Употреба на бордовия уред за автомобил на Toll Collect
 • Процеси на вписване
 • Управление на вземанията
 • Транзакция с доставчици на платежни услуги
 • Проследяване на измами
 • Решаване на спорове
 • Сертифициране и обучение
 • Плащане на пътната такса в Австрия

Посочването на факти, съществени за събирането на пътната такса, е необходимо за участието в метода за автоматично и ръчно регистриране и се изисква в съответствие с §§ 4, ал. 2 и 3, 5 ал. 1, изр. 3 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили. Непредоставянето на данните ще доведе до това, че не можете да използвате съответния метод на регистрация.

Освобождаване от пътна такса

Toll Collect предлага възможността да се вписват необлагаеми с пътна такса превозни средства. Чрез регистриране на необлагаеми с пътна такса превозни средства могат да се избегнат ненужни отбивания, контролни процедури и проверки, но това не води до правно признаване за освобождаването от пътна такса от страна на Toll Collect или Федералната служба за логистика и мобилност.

Данните, събрани по време на регистрацията за освобождаване от пътна такса, се обработват с цел предлагане на регистрация на превозни средства, които не подлежат на облагане с пътна такса, за проверка наличие на посочените основания за регистрация и за последващо съблюдаване на регистрацията за освобождаване от пътна такса при проверка за спазване на задължението за пътна такса. За тази цел Toll Collect предава необходимите данни и на Федералната служба за логистика и мобилност.

Правно основание за обработването на лични данни е чл. 6 ал. 1, буква е) от ОРЗД. Данните се обработват за срок от четири години.

Регистрацията на необлагаеми с пътна такса превозни средства е доброволно. Предоставянето на лични данни не е задължително нито по закон, нито съгласно договора. То обаче е необходимо, за да могат да бъдат регистрирани необлагаемите с пътна такса превозни средства за освобождаване от пътна такса. Следователно непредоставянето на съответните данни би означавало, че въпросното превозно средство няма да бъде регистрирано за освобождаване от пътна такса и ненужните отбивания, контролни процедури и разпити не могат да бъдат избегнати.

Освен това съгласно член 1, алинея 2 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), освобождаването от пътна такса е възможно не само за постоянно по отношение на определени видове превозни средства, но също така и по отношение на така наречените „ситуационно освободени от пътна такса“ превозни средства, които служат за специфични цели. Ако проучване на фактите (разпит) покаже, че изискванията за ситуационно освобождаване от пътна такса са изпълнени или че проверяваното превозно средство е освободено за постоянно от пътна такси, тази информация ще бъде съхранена дори без отделна регистрация, за да се вземе това обстоятелство предвид при проверка за спазването на задължението за облагане с пътна такса и за да се избегнат ненужни отбивания, контролни процедури и разпити. За тази цел Toll Collect предава необходимите данни и на Федералната служба за логистика и мобилност.

Toll Collect също така получава информация от Федералната служба за логистика и мобилност, че определени превозни средства са ситуационно или постоянно освободени от пътни такси, която след това също да се съхранява, за да се вземе предвид това обстоятелство при проверка за спазването на задължението за облагане с пътна такса и за да се избегнат ненужни отбивания, контролни процедури и разпити.

Правните основания за това обработване са раздел 7, параграф 2 от Закона за пътната такса на федералните автомагистрали (BFStrMG) и раздел 8, параграф 1 от BFStrMG. Обработването се извършва за срок от две години.

Задължението за предоставяне и възможните последици от непредоставяне на информацията относно превозното средство се определят от условията по проучването на фактите (разпит), извършено в последващата процедура по разследване.

Достъп до интернет страницата и приложенията в портала на Toll Collect

При Вашия достъп до публичната интернет страница и приложенията в портала, Toll Collect обработва потребителски данни за онлайн оферти и резултати от уеб анализа. Към тях спадат:

 • IP-адрес,
 • дата и час на запитването,
 • разлика в часовите зони спрямо Greenwich Mean Time (GMT),
 • съдържание на търсенето (конкретна страница),
 • статус на достъпа/HTTP статус код,
 • съответно прехвърленото количество данни,
 • интернет страницата, от която идва търсенето,
 • браузър,
 • операционна система и нейния потребителски интерфейс, както и
 • език и версия на софтуера на браузъра.

Обработката се извършва с цел контрол на интернет сесията, за реакция при оперативни проблеми или оправдани случаи на злоупотреба и за генериране на потребителска статистика. Потребителската статистика на посетителите на интернет страницата се генерира, за да могат интернет страниците и услугите да се проектират според потребностите. Основанието за обработка е чл. 6 ал. 1 подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните.

Освен това ние обработваме личните данни, които ни предоставяте – например за да

 • се регистрирате при нас,
 • за да се абонирате за информационния бюлетин,
 • за да ни зададете въпрос,
 • за да участвате в наше допитване,
 • за да поискате изпращането на информационни материали или
 • за да се регистрирате за посещение на изложението за защита на личните данни.

В тези случаи се нуждаем в различна степен от Вашите лични данни. Поради тази причина ще бъдете попитан/а например за Вашето име, адреси, телефонни номера или имейл адреси. От Вас зависи да решите дали искате да ни предоставите тези данни, като попълните съответните полета. Тези данни ще се използват само за целта, за която сте ни ги предоставил/а.

Бисквитки (Cookies)

Ние използваме само „необходими бисквитки“, за да работим с този уеб портал. Тези бисквитки се съхраняват само по време на Вашата интернет сесия. Без тези бисквитки не можете да използвате пълноценно нашия уеб портал.

„Необходимите бисквитки“ се използват за изпълнение на следните функционалности:

 • Зареждане и маршрутизиране на интернет страницата:
  Технологията се използва, за да може интернет страницата да бъде достигната и заредена. Без тази технология интернет страницата не би била достъпна или не би могла да зареди. Потребителите може да получат съобщение за грешка, когато се опитват да заредят страницата.
 • Идентификация и удостоверяване на потребителя:
  Технологията се използва за идентификация и удостоверяване на потребителя: напр. за управление и предаване на токени за сигурност към различни услуги в рамките на дадена интернет страница, за да се идентифицира състоянието на потребителя (напр. вписан или не).
 • Сигурност на интернет страницата:
  Технологията се използва за гарантиране на сигурността на интернет страницата и на потребителите (напр. прекъсване на сесията от съображения за сигурност).

Използване на функциите на блога

В нашия блог, в който публикуваме различни статии по теми, свързани с пътната такса, можете да оставяте публични коментари. За тази цел е необходимо посочване на потребителско име и имейл адрес. Тези данни се използват за евентуален отговор на написаното от Вас. Правното основание е чл. 6 ал. 1 подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните.

Всички коментари се проверяват преди тяхната публикация. Вашият коментар ще бъде публикуван под статията с Вашето потребителско име след приключване на прегледа. Въпреки това, Toll Collect си запазва правото да изтрива коментари или да премахва отделни изречения в случай, че те нарушават правилата, установени от мрежовия етикет, или не се отнасят до статиите, под които са написани.

Информационен бюлетин

С Вашето съгласие можете да се абонирате за нашия информационен бюлетин. При регистрирането за нашия информационен бюлетин използваме тъй наречения метод Double-opt-in. Това означава, че след Вашата регистрация ще Ви изпратим имейл на посочения имейл адрес, в който Ви молим за потвърждение, че желаете изпращането на информационния бюлетин. Ако не потвърдите Вашата регистрация в рамките на четиринадесет дни, Вашите данни автоматично се изтриват. Освен това запаметяваме момента на Вашата регистрация, за да можем да я докажем.

Задължителните данни за изпращането на информационния бюлетин са само Вашият имейл адрес и предпочитаният език за комуникация. Ако искате да се регистрирате в портала за сервизни партньори за информационния бюлетин за сервизни партньори, ще се нуждаем, освен това, от посочване на Вашата държава. След Вашето потвърждение ще запаметим тези данни за целите на изпращането на информационния бюлетин. Правното основание е чл. 6 ал. 1 подал. 1 б. a от Общия регламент за защита на данните.

Можете да оттеглите Вашето съгласие за изпращането на информационния бюлетин по всяко време и да откажете абонамента си за него, като въведете своя имейл адрес във формуляра, към който има линк в края на всеки имейл с информационния бюлетин.

Toll Collect посочва, че при изпращането на бюлетина се оценява потребителското поведение на получателите. За тази оценка изпратените имейли съдържат така наречените проследяващи пиксели. Можете да възразите срещу това проследяване по всяко време, като кликнете върху линка за отказ от абонамент, който е предоставен на всеки имейл, или като ни информирате чрез друго средство за контакт.

Обработка на заплащане при избор на несигурен начин за заплащане

Toll Collect обикновено предлага на клиентите си използването на начина на плащане „Дебит по сметка“. При използването на този начин за плащане Toll Collect извършва авансово плащане за съответния клиент, чрез което може да възникне риск от неизвършване на плащане на Toll Collect.

Toll Collect има законен търговски интерес да минимизира риска от неизвършване на плащане. За тази цел след избор на начина на плащане „Дебит по сметка“ Toll Collect оценява Вашата платежоспособност чрез признат математическо-статистически метод. За целта се използват вътрешни за Toll Collect данни (като напр. референтни данни, поведение на плащане, история на начини на плащане, динамика на оборота). Накрая на базата на оценената платежоспособност и Вашата индивидуална нужда от кредит се извършва автоматизирано решение за допускането до начина на плащане „Дебит по сметка“ и размера на евентуално депозируемото гаранционно плащане.

Ако все още не е извършена вътрешна оценка на вероятността за заплащане при избор на начин на заплащане „Дебит по сметка“ поради липса на необходимите данни, Toll Collect има законен интерес да оцени вероятността Ви за плащане въз основа на оценка, определена от кредитна агенция. За тази цел само Вашите данни за самоличност се предават на Schufa, която след това изпраща обратно резултата. Въз основа стойността на резултата след това се взема автоматично решение относно одобрението на начина на заплащане „Дебит по сметка“ и сумата на гаранционния депозит, който може да се наложи да бъде депозиран.

Правното основание за обработката е чл. 6 ал. 1 буква е) ОРЗД.

Статистически цели и цели на управлението на движението

Toll Collect използва данните, съхранени в съответствие със Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), в анонимна форма за статистически цели и за управление на движението. За тези цели Toll Collect анонимизира данните, събрани съгласно раздели §§ 4, ал. 3, изр. 3, 7, ал. 2, изр. 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), преди да бъдат използвани за статистически цели или за управление на движението.

Правното основание за тази обработка е § 9 ал. 6 във връзка с §§ 4 ал. 3 изр. 3, 7 ал. 2 изр. 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG).

Toll Collect не разкрива данните, събрани съгласно §§ 4 ал. 3 изр. 3, 7 ал. 2 изр. 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) във връзка с използването им за статистически цели и за целите на управлението на движението на други получатели. Разкриването се извършва изключително под формата на анонимни статистически резултати или под формата на анонимни резултати по допитвания, свързани с управлението на движението.

Toll Collect изтрива данните, събрани в съответствие с §§ 4 ал. 3 изр. 3, 7 ал. 2 изр. 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) в съответствие със задълженията за изтриване според § 9 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Анонимизирането за статистически цели и за целите на управлението на движението се извършва в рамките на тези срокове за изтриване.

Не се извършва прехвърляне на трети страни или на международна организация.

Не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Автоматизирано вземане на решения

В контекста на събирането на пътната такса се прави автоматизирано вземане на решения, за да

 • се извърши блокиране на акаунта при нужда или
 • да се вземе решение за начина на връщане на парите въз основа на активността на потребителя.

Продължителност на съхранението/критерии за определяне на продължителността

Toll Collect съхранява Вашите лични данни само толкова, колкото е разрешено от Закона за защита на данните. Конкретният момент на изтриване се базира на следните критерии:

 • Ако има твърд законов срок на изтриване, Toll Collect ще изтрие Вашите лични данни не по-късно от определения според закона момент.
 • Ако има законово задължение за съхранение, Toll Collect ще изтрие Вашите лични данни след като задължението за съхранението им приключи и те вече не са необходими за бизнес процесите на Toll Collect.
 • Ако няма нито законов срок на изтриване, нито законово задължение за съхранение, Toll Collect ще изтрие Вашите лични данни веднага щом те спрат да са необходими за бизнес процесите на Toll Collect.

Своевременното изтриване се гарантира от концепцията за изтриване в съответствие с DIN 66398.

Получатели, съотв. категории получатели

Ако е необходимо, Toll Collect ще разкрие личните Ви данни, които се обработват в рамките на методите за автоматично и ръчно събиране на пътните такси и на контрола, на следните получатели или категории получатели:

 • Федерална агенция за логистика и мобилност
 • Партньора в експлоатационната съвместимост ASFINAG (участник в Toll2GO)
 • Участници в платежните отношения
 • Упълномощени обработчици на данни

Личните данни, които се обработват в рамките на Вашия достъп до нашата публична интернет страница и портала, няма да бъдат разкривани на други получатели.

Намерение за предаване на лични данни на трета държава или международна организация

Извършва се прехвърляне на Вашите лични данни на трета държава, ако използвате следните функции на нашата интернет страница:

 • Социални приставки (Social Plugins)
 • Търсене на сервизен партньор

Подробности за тези прехвърляния могат да бъдат намерени в съответната глава на тези указания за защита на данните.

Социални приставки (Social Plugins)

Нашата интернет страница използва социални приставки на различни социални мрежи:

 • Facebook приставки (бутон Like), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ирландия
 • Бутон LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Ирландия
 • Twitter (Re-Tweet), Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ
 • Бутон WhatsApp, WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, CA 94041, САЩ
 • Бутон Xing: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Германия

Тези приставки се разпознават по съответното лого.

При бутоните на Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp и Xing, които можете да откриете например в блога или под публикации, беше създадено решение, базирано на Shariff. Стандартно тези бутони не пренасят информация до трети лица. Едва чрез кликване върху бутоните на съответната социална мрежа се дава възможност да поиска данните на потребителите.

Ако кликнете върху бутона на Facebook „Like“ докато се вписан/а във Вашия Facebook акаунт, можете да поставите линк към съдържанието на нашите страници във Вашия Facebook профил. По този начин Facebook свързва посещението на нашите страници с Вашия потребителски акаунт.

Ако не искате Facebook да може да свърже Вашето посещение на нашите страници с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, отпишете се от него.

Информация за боравенето с Вашите лични данни при използването на тези интернет страници можете да намерите в съответните декларации за защита на личните данни на съответните доставчици.

Включване на Google Maps

Toll Collect използва услугите на Google Maps, за да Ви помогне в намирането на сервизни партньори.

Чрез посещението на интернет страницата Google получава информацията, че сте извикал/а съответната подстраница на нашата интернет страница. Това се случва независимо от въпроса дали Google предоставя потребителски акаунт, в който сте се вписал/а. Когато сте вписан/а в Google, данните Ви ще се свържат директно с Вашия акаунт. Ако не желаете свързването на Вашия профил в Google, трябва да се отпишете преди активирането. Google запаметява Вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, маркетинговите проучвания и/или оформяне на интернет страницата според потребностите Ви. Такава оценка се прави най-вече (дори за потребители, които не са вписани в системата) за предоставяне на реклама, базирана на потребностите Ви, и за информиране на другите потребители на социалната мрежа относно Вашите дейности на нашата интернет страница. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили, но трябва да се обърнете към Google, за да го упражните.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от доставчика на приставки можете да откриете в декларацията за защита на данните на доставчика. Там ще намерите също допълнителна информация за Вашите права и опциите за настройка, за да защитите Вашата поверителност: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Toll Collect посочва, че като потребител на Google Maps Вие сте обвързан/а с Допълнителните условия за ползване за Google Maps/Google Earth включително на Декларация за защита на данните на Google. Google обработва Вашите лични данни и в САЩ.

Линкове към други интернет страници

Toll Collect не носи отговорност за съдържанието на други доставчици, до които може да се стигне чрез външен линк на страницата на Toll Collect (вижте също нашите правни указания ). Множество линкове на нашата страница препращат към съдържание, което не се съхранява на нашите собствени сървъри.

Ако извикате външна интернет страница от нашата страница, външният доставчик може да получи информацията от Вашия браузър за това, от коя страница сте стигнали до него. За тези данни е отговорен външният доставчик. Ние, като всеки друг доставчик, не сме в състояние да въздействаме на този процес.

Сигурност

Toll Collect е приложила широкообхватни мерки за сигурност, за да защити съхраняваните лични данни от неправомерен достъп, злоупотреба, унищожаване и загуба. Имейлите, които Toll Collect изпраща в рамките на използването на интернет портала, не са криптирани между подател и получател. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се адаптират към най-съвременните технологии.

Вашите права

Имате следните права спрямо Toll Collect отношение на Вашите лични данни:

 • право на информация,
 • право на корекция,
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен/а“),
 • право на ограничаване на обработката,
 • право на възражение срещу обработката,
 • право на преносимост на данните.

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Законността на обработката остава непроменена от отмяната до момента на оттеглянето.

Освен това имате право да се оплачете пред надзорен орган по защита на данните относно обработката на личните Ви данни от Toll Collect.

Лице за контакт

Ако имате допълнителни въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля, отнесете ги до

info@toll-collect.de

Името и данните за контакт на отговорника за обработката на данни можете да намерите в нашата Информация за предприятието.

Данни за контакт с отговорника за защитата на данните

Фирмен отговорник за защитата на личните данни
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de

Криптиране на имейлите

Ако желаете да разменяте с нас криптирани имейли, можете да изтеглите тук публичната част от нашия PGP корпоративен ключ.

Toll Collect 2022 – публична част от PGP ключа (ASC, 4 KB)