Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Относно пътната такса


Товарен автомобил се движи по автомагистрала

Актуално

Всички текущи съобщения относно пътната такса

Класове според теглото

Подробен преглед на класовете според тегло и оси

Облагаеми с пътна такса превозни средства

Кога трябва да плащате пътна такса за товарните си автомобили? Тук ще намерите по-подробна информация.

Улици, облагаеми с пътна такса

Кои отсечки всъщност са облагаеми с пътна такса? Тук ще намерите по-подробна информация.

Контрол на пътната такса

Правилното плащане на пътната такса се проверява с редовен контрол в цяла Германия

Освобождаване от пътна такса

Регистрирайте Вашите необлагаеми с пътна такса превозни средства при нас. Така избягвате ненужния контрол.

Правни основания

Законът за пътната такса и наредбите за облагане с пътна такса формират правната рамка за събирането на пътна такса за товарни автомобили, базираща се на дължината на изминатите отсечки.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm2r603