Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Относно пътната такса


Товарен автомобил се движи по автомагистрала

Актуално

Всички текущи съобщения относно пътната такса

Класове според теглото

Подробен преглед на класовете според тегло и оси

Облагаеми с пътна такса превозни средства

За този товарен автомобил трябва да се плати пътна такса.

Улици, облагаеми с пътна такса

По тези отсечки в Германия товарните автомобили трябва да заплащат пътна такса.

Контрол на пътната такса

Правилното плащане на пътната такса се проверява с редовен контрол в цяла Германия

Освобождаване от пътна такса

Регистрирайте Вашите необлагаеми с пътна такса превозни средства. Така избягвате ненужния контрол.

Правни основания

Законът за пътната такса и наредбите за облагане с такава формират правната рамка за събирането й за товарни автомобили.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603