Zmena sadzieb mýta pre nákladné vozidlá so spätnou platnosťou od 28. 10. 2020


Na vytlačenom rozpise mýtneho leží guľôčkové pero a nejaká hotovosť.
Berlin,

Od 1. októbra 2021 vstupujú do platnosti nové sadzby mýta. Podiel sadzby mýta vo výdavkoch na infraštruktúru klesá so spätnou platnosťou odo dňa rozsudku Súdneho dvora EÚ z 28. októbra 2020. Podiel výdavkov týkajúcich sa znečisťovania ovzdušia do budúcnosti stúpne. Celkový pokles sadzieb mýta na kilometer závisí od emisnej triedy.

Súdny dvor Európskej únie namietol 28. októbra 2020 voči pripisovaniu výdavkov dopravnej polície v rámci výpočtu výdavkov na spoplatnené komunikácie. Nemecká spolková republika preto aktualizovala výpočet výdavkov na spoplatnené komunikácie. Zmena zákona, v dôsledku ktorej sa upravujú sadzby mýta na základe nového výpočtu aj so spätnou platnosťou na časové obdobie od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021, vstupuje do platnosti 1. októbra 2021.

Tu nájdete tabuľku sadzieb mýta platných od 1. októbra 2021.

Za jazdy v rámci časového obdobia od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021 je možné na základe žiadosti vrátenie príslušného podielu mýta. Výška náhrady čiastkovej sadzby mýta za výdavky na infraštruktúru závisí od hmotnostnej triedy a predstavuje:

  • od 7,5 t do 12 t p.c.h.*: náhrada 1,5 centa/km,
  • od 12 t do 18 t p.c.h.*: náhrada 0,3 centa/km,
  • nad 18 t p.c.h.* s maximálnym počtom 3 náprav: náhrada 0,5 centa/km,
  • nad 18 t p.c.h.* s počtom 4 alebo viac náprav: náhrada 0,5 centa/km.

*povolená celková hmotnosť

Aby bolo možné zohľadniť všetky jazdy, odporúčame zákazníkom predložiť žiadosť o náhradu až vtedy, keď budú mať k dispozícii kompletné vyúčtovanie mýtneho, resp. všetky zúčtovacie dokumenty za dané obdobie, t. j. až po 1. októbri 2021. Zákazníci si môžu nárok uplatniť do konca roka 2023.

V súčasnosti prebiehajú prípravy na umožnenie čo najjednoduchšieho procesu podávania žiadostí. Informácie budú čoskoro dostupné na internetovej stránke Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG).

Na zohľadnenie všetkých jázd až do uplynutia 30. septembra 2021 vo vyúčtovaní je potrebné predložiť všetky doklady až do tohto dňa. Spracovanie bude možné až od vstupu zákona do platnosti 1. októbra 2021, pretože dovtedy nebude k dispozícii žiaden právny základ. Od tohto dátumu bude spracovanie požiadaviek vyžadovať určitý čas. Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) vás preto prosí o trpezlivosť. Za spracovanie sa nebude účtovať poplatok.

Ďalšie informácie vám poskytne Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG)

Ďalšie odporúčania