Overenie e-mailovej adresy (internetový účet)

WEBACCOUNT-MAIL-VALIDATION

Vaša cesta k zákazníckemu portálu

Ak chcete využívať náš zákaznícky portál, musíte sa u spoločnosti Toll Collect zaregistrovať . Po ukončení registrácie máte ihneď prístup k portálu.

Ak ste už u spoločnosti Toll Collect zaregistrovaný ako zákazník, na prístup k zákazníckemu portálu potrebujete dva aktivačné kódy. Tieto kódy si môžete vyžiadať prostredníctvom Kontaktný formulár .

Portál pre servisných partnerov

Servisným partnerom poskytne aktivačné kódy pre portál pre servisných partnerov spoločnosť Toll Collect pri uzavretí zmluvy.