Overenie e-mailovej adresy (nový zákazník)

TC-ONLINE-USER-REGISTRATION-APP