Overenie e-mailovej adresy (nový zákazník)

OBR-MAIL-VALIDATION