Spoločnosť Toll Collect poveruje spoločnosť Computop spracovávaním platieb súvisiacich s výberom mýta pre nákladné vozidlá v Nem

Berlin,

Medzinárodný poskytovateľ platobných služieb Computop v budúcnosti prevezme spracovávanie platieb od zákazníkov spoločnosti Toll Collect v súvislosti s výberom mýta pre nákladné vozidlá. Spoločnosť so sídlom v nemeckom Bambergu vyhrala celoeurópske výberové konanie organizované prevádzkujúcou spoločnosťou Toll Collect GmbH s názvom „Technické služby v oblasti elektronického platobného styku“.

Od zavedenia mýta pre nákladné vozidlá v roku 2005 odviedla spoločnosť Toll Collect do spolkového rozpočtu viac ako 85 miliárd eur. Približne 85 % príjmov sa v súčasnosti vyberá na základe platieb kartou. Táto činnosť bude do roku 2024 plne presunutá do spoločnosti Computop. Zákazníci sa môžu prihlásiť metódou automatického prihlásenia prostredníctvom palubného prístroja, zákazníckeho portálu www.toll-collect.de alebo aplikácie Toll Collect. Inicializácia platby sa pritom uskutočňuje výlučne digitálnou formou.

Prevažnú časť tvorí 26 flotilových kariet

Spoločnosť Computop sa už od roku 2016 podieľa na spracovaní platieb za mýto pre nákladné vozidlá a v rámci realizácie novej zmluvy pripája k už existujúcim 10 ďalších 16 európskych flotilových kariet. Toto portfólio pokrýva približne 95 % celkového trhu s flotilovými kartami. K tomu sa pridáva aj možnosť platby prostredníctvom relevantných kreditných kariet. Spoločnosť Toll Collect počíta s celkovým objemom približne 240 miliónov transakcií ročne..

Nová zmluva so spoločnosťou Computop bude spočiatku platiť štyri roky a zahŕňa možnosť predĺženia. Okrem toho je spoločnosť Computop perspektívnym partnerom spoločnosti Toll Collect pre budúcu integráciu ďalších platobných metód elektronického obchodu.

Ingo Knütter, projektový manažér pre platby, Toll Collect: „Vďaka spracovávaniu platieb prostredníctvom spoločnosti Computop vytvárame moderné procesy pre našich zákazníkov - približne 225 000 dopravných a logistických spoločností z viac ako 40 krajín s približne 1,2 miliónmi nákladných vozidiel. Na základe dobrých skúseností, ktoré máme zo spolupráce so spoločnosťou Computop trvajúcej už viac ako päť rokov, sa tešíme na ďalší spoločný rozvoj bezproblémových platieb.“

Stephan Kück, výkonný riaditeľ spoločnosti Computop, dodáva: „Vďaka intenzívnejšej spolupráci so spoločnosťou Toll Collect výrazne rozšírime našu ponuku v oblasti mýta, flotilových kariet a mobility. Objem transakcií predstavuje potešujúci rast pre našu platobnú platformu Computop Paygate. Vzhľadom na ohlásené rozšírenie mýta pre nákladné vozidlá aj na vozidlá od 3,5 tony očakávame ďalší nárast objemu.“

Plánuje sa, že do konca roka 2024 budú do platobnej platformy Computop Paygate integrované nasledujúce flotilové karty:

  • American Express Eurowag Ressa
  • Aral / BP FDE RMC ServiceCard
  • AS24 / Total Energies Global Star Statoil
  • DKV Hoyer Card Europe SVG
  • E100 LogPay TND
  • ENI / Agip Mercedes Service Card Trasposervizi
  • Esso Multiservice UTA
  • Euroshell OMV Vialtis
  • Eurotoll SAS Plose

O spoločnosti Computop – The Payment People

Platforma Computop Paygate umožňuje bezproblémovú integráciu platobných procesov v elektronickom obchode, na POS a na mobilných zariadeniach. Obchodníci a poskytovatelia služieb vo všetkých krajinách sveta si môžu slobodne vybrať, ktorú z 350 miestnych a medzinárodných platobných metód budú používať. Technológie, akými sú biometrická autentifikácia a samoučiace sa algoritmy, zvyšujú bezpečnosť a pohodlie obchodníkov aj koncových spotrebiteľov.

Globálny hráč Computop so sídlom v Nemecku a pobočkami v Číne, Anglicku a USA už viac ako 25 rokov poskytuje služby mnohým medzinárodným spoločnostiam z oblasti služieb, maloobchodu, mobility, herného priemyslu a cestovania. Patria sem celosvetovo pôsobiace značky, akými sú C&A, Fossil, celá skupina Otto Group, Sixt, Swarovski alebo Wargaming. Spoločnosť Computop navyše svoj platobný systém ako „white label“ riešenie poskytuje aj bankám a poskytovateľom finančných služieb. Táto certifikovaná, klimaticky neutrálna spoločnosť každoročne spracováva transakcie v celkovej hodnote 36 miliárd amerických dolárov v 127 menách. Vďaka svojim individuálnym a bezpečným riešeniam zohráva spoločnosť Computop rozhodujúcu úlohu pri formovaní budúcnosti medzinárodného platobného styku.

www.computop.com

O spoločnosti Toll Collect

Spoločnosť Toll Collect je špičkový poskytovateľ technologických služieb zameraných na výber a kontrolu mýta. Od 1. januára 2005 prevádzkuje jeden z najväčších systémov na výber mýta na celom svete. Od roku 2018 je Toll Collect spolkovou spoločnosťou, jej jediným spoločníkom je Nemecká spolková republika. Jej hlavnou úlohou je realizovať výber mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku v zmysle zákonných predpisov a odvádzať vybrané mýto do štátneho rozpočtu.

Okrem toho sa spoločnosť rozvíja ako platforma služieb spolkovej vlády pre infraštruktúru a digitálne služby. Poskytuje technické a poradenské služby v súvislosti s kontrolnými službami Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu, Európskou službou elektronického výberu mýta (EEMD/EETS) a vyhodnocovaniami údajov na štatistické účely a riadenie dopravy. Spoločnosť Toll Collect tiež prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft podporuje rozširovanie mobilnej komunikácie v Nemecku.

Kontakty pre médiá

Computop

Henning Brandt, Vedúci oddelenia komunikácie

henning.brandt@computop.com

+49 951 98009 8257

Toll Collect

Antje Schätzel, Tlačová hovorkyňa

antje.schaetzel@toll-collect.de

+49 30 740 77 2200

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania