Ďalšie informácie nájdete aj na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

Berlin,
  • Mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku od 1. júla 2024 platí pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony
  • Prebieha montáž palubných prístrojov
  • Odteraz je možné prihlasovanie vozidiel na získanie výnimky pre remeselníkov prostredníctvom internetovej stránky Toll Collect

V zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sú určené alebo sa používajú na prepravu tovarov. Vozidlá používané remeselnými prevádzkami sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti. Či sú požiadavky na to splnené, závisí od konkrétnej jazdy a prepravovaného tovaru.

Výnimka pre remeselníkov platí, ak vozidlo vedie zamestnanec remeselnej prevádzky a prepravuje materiál, výbavu alebo stroje, ktoré sú potrebné na výkon služieb a prác remeselnej prevádzky, alebo ak prepravuje remeselný tovar, ktorý bol vyrobený, ďalej spracovaný alebo opravený vo vlastnej remeselnej prevádzke.

Predpoklady na výnimku pre remeselníkov spĺňajú všetky povolania, ktoré sú uvedené v prílohách A a B nariadenia o remeselnej činnosti, ako aj povolania v oblasti odbornej prípravy uznávané v Nemecku, ktorých profil činnosti je porovnateľný s profilom remeselnej činnosti.

Výnimka pre remeselníkov platí aj pre zahraničné remeselné prevádzky.

Na internetovej stránke Toll Collect môžu remeselné prevádzky prihlásiť vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré jazdia za podmienok uvedených vo výnimke pre remeselníkov. Pomocou týchto informácií možno kontroly dodržiavania mýtnej povinnosti prispôsobiť tak, aby boli minimalizované odstavenia vozidiel a úradné postupy.

Pre jazdy, pri ktorých nie sú splnené podmienky výnimky pre remeselníkov, je možné úhradu mýta pred nástupom jazdy prihlásiť a uhradiť v aplikácii Toll Collect alebo na internetovej stránke Toll Collect.

Pre vozidlá remeselných prevádzok, ktoré pri jazdách v prevažnej miere nespĺňajú požiadavky na výnimku pre remeselníkov, v záujme pohodlnej úhrady mýta odporúčame inštaláciu palubného prístroja spoločnosti Toll Collect alebo od poskytovateľa služieb European Electronic Toll Service (poskytovateľ EETS).

Spoločnosť Toll Collect poskytuje palubné prístroje (palubné prístroje Windshield alebo palubné prístroje so slotom DIN) pre všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony. Montáž palubných prístrojov sa realizuje v dielni servisného partnera. Podniky by si mali čo najrýchlejšie dohodnúť termín montáže u niektorého z 1 300 servisných partnerov.

Po zavedení mýta pre hmotnostnú triedu najvyššej technicky prípustnej hmotnosti vyššej ako 3,5 tony sa sadzby mýta pre niektoré triedy vozidiel od 1. júla 2024 mierne znížia.

Sadzby mýt, zoznam všetkých servisných partnerov, ktorí vykonávajú montáž palubných prístrojov, ako aj informácie o mýte pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a o výnimke pre remeselníkov nájdete tu na internetovej stránke. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.balm.bund.de .

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania