Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Предприятие


Сградата на Toll Collect на Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlin

Факти и числа

Най-важните данни за предприятието с един поглед

Ръководство

Информация за членовете на ръководството на Toll Collect

Околна среда

Toll Collect разчита на последователно управление в сферата на околната среда.

Съответствие

Спазването на законите и разпоредбите за Toll Collect е нещо, което спада към принципите на доброто корпоративно управление.

3ащитата на данни

Защита на данните е с предимство в Toll Collect.

Сертификати

Toll Collect има високи стандарти, които редовно се проверяват от независими органи.

Diversity & Inclusion

Toll Collect се ангажира с многообразието и равните възможности.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605