Postopek v primeru kršitve v zvezi s plačilom cestnine


Tovorno vozilo pelje mimo modrega kontrolnega stebra družbe Toll Collect na državni cesti

Od nas ste prejeli začasno odločbo tipa 1. To pomeni:

Podatki o številu osi, masi ali emisijskem razredu so bili med vožnjo napačno nastavljeni, naknadno se izterja razlika do že plačane cestnine.

Na voljo imate dve možnosti:

  • Če se strinjate z začasno odločbo, v sedmih dneh od prejema odločbe nakažite znesek naknadne izterjave na Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM). Obvezno navedite kodo plačila. Kodo plačila najdete na prvi strani odločbe.
  • Če se ne strinjate z začasno odločbo, pošljite svojo obrazložitev in kopijo registracije motornega vozila ter priklopnika na mautkontrolle@toll-collect.de .
Obrazložitev začasne odločbe tipa 1 (PDF, 214 KB)