Регистрация

Регистрирайте Вашите предприятия и Вашите автомобили в Toll Collect.


Шофьор стои пред своя товарен автомобил

Стъпка 1: Регистрация на клиент

Регистрирайте Вашето предприятие онлайн в Toll Collect и се възползвайте от тези предимства:

  • Достъп до многобройни онлайн услуги в нашия Клиентски портал
  • Удобно автоматично събиране на пътната такса с бордови уред за автомобил. (вписването на товарния автомобил е необходимо)
  • Избор между няколко Начини на заплащане

За вписване, моля, кликнете върху линка и следвайте инструкциите. Ще получите от нас клиентски номер и главен PIN код. След като завършите регистрацията на клиента, можете да регистрирате автомобилите си онлайн в клиентския портал.

Регистрация сега

Стъпка 2: Вписване на товарен автомобил

Регистрирайте Вашите товарни автомобили при нас, ако искате да използвате автоматичното събиране на пътната такса с бордови уред за автомобил (OBU).

  • Вписването на товарен автомобил е възможно само ако Вашето предприятие вече е регистрирано при нас като клиент.
  • За да можете да регистрирате бързо Вашите автомобили онлайн, се нуждаете от достъп до нашия Клиентски портал .

След вписването на всеки товарен автомобил ние Ви изпращаме потвърждение по имейл или с писмо. Ако всички данни са верни, можете да заявите монтаж на бордови уред за автомобил за автоматично събиране на пътната такса при един от нашите сервизни партньори.

Регистрация сега

Формуляри в PDF

Ако не желаете да се регистрирате онлайн, нашият Customer Service ще ви изпрати формулярите за вписването на клиент и товарен автомобил при запитване.

Други препоръки