Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Клиентски портал

Какви предимства ми предлага клиентският портал на Toll Collect?

Нашият портал за регистрирани клиенти Ви предлага денонощно, широкообхватно онлайн обслужване. В портала ще откриете:

 • всички Ваши регистрирани автомобили,
 • все още неначислени пътувания,
 • актуални отчетни документи,
 • неприключени сметки,
 • съобщения от Toll Collect.

Няколко клика можете:

 • да регистрирате нови превозни средства
 • да променяте данните за товарния автомобил, като например регистрационен номер на МПС, брой на осите или клас на вредните емисии
 • Отписване от регистрация на автомобилите
 • да променяте данните от договора, например Вашия адрес или начина на заплащане

Можете също да използвате данните за достъп до клиентския портал за онлайн регистриране.

Как мога да се регистрирам в клиентския портал?

Ако сте се регистрирал/а онлайн в Toll Collect като клиент, акаунтът Ви се активира автоматично за клиентския портал и можете да използвате всички функции веднага.

Ако сте се регистрирал/а в Toll Collect като клиент, използвайки подписан формуляр, можете да заявите първоначалните данни за достъп (кодове за активиране) при нас. Просто ни изпратете имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

Инструкция за съществуващи клиенти

Загубил/а съм кода за активиране за клиентския портал. Мога ли въпреки това да се впиша?

Ако сте загубил/а получените от Toll Collect кодове за активиране, можете просто да поискате нови от нас. Изпратете ни имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

Ако вече сте създал/а интернет акаунт и сте забравил/а Вашето потребителско име или парола, използвайте функциите „Забравена парола“ или „Забравено потребителско име“ в раздела за вписване.

Колко е срокът на валидност на кодовете за активиране за клиентския портал?

Кодовете са валидни осем седмици. През това време можете да направите своето първо вписване в клиентския портал.

Забравил/а съм моето потребителско име или моята парола. Какво мога да направя?

Ако сте забравил/а потребителското си име или паролата, можете да заявите изпращането потребителското име или да нулирате паролата.

Забравено потребителско име

За да заявите изпращане на Вашето потребителско име, трябва само да въведете Вашия потребителски номер и посочения от Вас личен имейл адрес, и потребителско Ви име ще Ви бъде изпратено.

Тук можете да заявите изпращането на Вашето потребителско име.

Забравена парола

Ако някога забравите паролата си, можете да я нулирате и да посочите нова. За целта се нуждаете от Вашето потребителско име и личния Ви имейл адрес. Ще получите имейл с линк за потвърждение, за да нулирате Вашата парола. След кликването можете да зададете и запишете нова парола.

Тук можете да нулирате Вашата парола.

Чух, че мога да използвам данните за достъп за клиентския портал и при ръчно регистриране в системата. Вярно ли е това?

Да, можете също да използвате Вашите данни за достъп, за да се впишете в приложението, на терминал или при онлайн регистриране. Това ви позволява да получите достъп до Вашите автомобили и платежни средства от клиентския портал при ръчно регистриране в системата.

Имам пет сгрешени опита да се впиша, моят акаунт е блокиран. Можете ли да нулирате моята парола?

Вие можете сам/а да го деблокирате. В раздела за вписване кликнете върху бутона „Забравена парола“ или „Забравено потребителско име“ и следвайте останалите инструкции.

Чух, че превозните средства могат да бъдат регистрирани на интернет страницата на Toll Collect. Как да направя това?

Можете да въведете данните за товарния автомобил онлайн в нашия клиентски портал.

За първоначалната регистрация в клиентския портал са необходими кодове за активиране, които можете да заявите при нас. Просто ни изпратете имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да мога да въвеждам данните за моя товарния автомобил в клиентския портал?

Трябва вече да сте регистриран/а като клиент в Toll Collect. За да регистрирате Вашите автомобили онлайн, в нашия клиентски портал трябва да бъде създаден интернет акаунт. За целта се нуждаете от първоначалните кодове за активиране на Toll Collect. Просто ни изпратете имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

Колко акаунта мога да създам за клиентския портал?

С Вашия главен акаунт можете да създадете до десет подакаунта за Вашите служители.

Регистрирал съм автомобила си с неверни данни. Как мога да коригирам данните?

Можете да променяте данните на вече регистрираните превозни средства в клиентския портал по всяко време. За целта отидете в общия преглед на автомобилите и използвайте бутона за промяна в дясната колона.

Как мога да разбера дали вписването на товарния ми автомобил е било успешно?

След успешно вписване на товарен автомобил ще получите потвърждение по имейл или по пощата. След това автомобилът ще бъде показан и в клиентския портал.

Каква информация ще получа, ако вписването на товарния ми автомобил не е било успешно?

Ако Вашето вписване на товарен автомобил не е могло да бъде изпълнено, ще Ви информираме задължително.

Вече съм регистрирал автомобил в портала. Той обаче не излиза в „Показване на автомобилите“. На какво се дължи това?

Вашият автомобил е маркиран за вписване и по правило трябва да бъде регистриран в рамките на няколко минути.

След успешно вписване от Toll Collect, автомобилът се вижда в общия преглед на автомобилите в клиентския портал. В допълнение ще получите потвърждение по имейл или с писмо.

Мога ли да регистрирам автомобила си чрез формуляр?

Най-бързият начин за вписване на товарен автомобил е онлайн в клиентския портал. Независимо от това, имате възможността да изпратите формуляра за вписване на товарен автомобил по имейл, факс или с писмо.

Мога ли да променя данните за товарния си автомобил онлайн?

Да, имате възможността да променяте данните на вече регистрираните автомобили в клиентския портал по всяко време.

За тази цел влезте в раздела, показващ списъка на Вашите автомобили. В таблицата ще откриете бутон за промяна в дясната колона зад всеки автомобил.

Можете да променяте следните данни: Регистрационен номер на МПС, обозначение на държавата, идентификационен номер на превозно средство (FIN, номер на шасито), брой на осите, клас на вредните емисии и допустимо общо тегло.

За смяна на регистрационния номер ще е необходимо качването от свидетелството за регистрация.

Ако дадена промяна не може да бъде избрана, моля, обърнете се към нашето клиентско обслужване.

Кои данни мога да променям онлайн?

Можете да променяте онлайн данните на вече регистрирани автомобили: Обозначение на държавата, регистрационен номер на МПС, идентификационен номер на превозно средство (FIN, номер на шасито), брой на осите, допустимо общо тегло, клас на вредните емисии.

Освен това можете да променяте и тези данни от договора: Фирмено наименование, адрес, лице за контакт и начин на заплащане.

Също така, разбира се, можете да променяте по всяко време данните от Вашия интернет акаунт в клиентския портал, напр. имейл адрес или парола.

Мога ли да получавам ведомостта за пътните такси и спецификацията на отделните пропътувани отсечки по имейл?

За съжаление това не е възможно. За да подобри сигурността на данните, Toll Collect реши да предоставя дигитален достъп до тези документи единствено чрез клиентския портал. Там ведомостите за пътните такси ще се съхраняват 24 месеца, а спецификацията на отделните пропътувани отсечки – три месеца. Като алтернатива можем да Ви предложим изпращане по пощата.

Моята спецификация на отделните пропътувани отсечки ми се предоставя на разположение за изтегляне в клиентския портал, но имам трудности при отварянето на CSV файла.

Изготвили сме кратка инструкция за преодоляването на този проблем.

Инструкция

Колко време се съхраняват писмата ми в клиентския портал?

Цялата кореспонденция се съхранява 6 месеца в клиентския портал. През това време имате възможността да изтеглите и запаметите Вашите писма. Ако се нуждаете от по-старо писмо, можете да го получите чрез нашето клиентско обслужване.

Използвам клиентския портал на Toll Collect, но бих искал да получавам писмата си отново по пощата.

Когато използвате клиентския портал, всички писма и информация ще се съхраняват там в продължение на шест месеца. Ако предпочитате изпращане по пощата, можете да заявите промяната по телефона чрез нашето клиентско обслужване. Промяната обратно към съхранение в клиентския портал е възможна по всяко време.

 

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

Клиентски портал


Превозвач държи таблет пред товарния си автомобил, на екрана се вижда клиентският портал на Toll Collect.

Нашият портал за регистрирани клиенти Ви предлага денонощно онлайн обслужване.

Повече информация

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603