Клиентски портал

 • Нашият портал за регистрирани клиенти Ви предлага денонощно, широкообхватно онлайн обслужване. В портала ще откриете:

  • всички Ваши регистрирани автомобили,
  • все още неначислени пътувания,
  • актуални отчетни документи,
  • неприключени сметки,
  • съобщения от Toll Collect.

  Няколко клика можете:

  • да регистрирате нови превозни средства
  • да заявите преместване в по-изгоден клас на емисии на CO₂
  • да променяте данните за товарния автомобил, като например регистрационен номер на МПС, брой на осите или клас на вредните емисии
  • Отписване от регистрация на автомобилите
  • да променяте данните от договора, например Вашия адрес или начина на заплащане

  Можете също да използвате данните за достъп до клиентския портал за онлайн регистриране.

 • Ако сте се регистрирал/а онлайн в Toll Collect като клиент, акаунтът Ви се активира автоматично за клиентския портал и можете да използвате всички функции веднага.

  Ако сте се регистрирал/а в Toll Collect като клиент, използвайки подписан формуляр, можете да заявите първоначалните данни за достъп (кодове за активиране) при нас. Просто ни изпратете имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

  Инструкция за съществуващи клиенти (PDF, 1 MB)
 • Ако сте загубил/а получените от Toll Collect кодове за активиране, можете просто да поискате нови от нас. Изпратете ни имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

  Ако вече сте създал/а интернет акаунт и сте забравил/а Вашето потребителско име или парола, използвайте функциите „Забравена парола“ или „Забравено потребителско име“ в раздела за вписване.

 • Кодовете са валидни осем седмици. През това време можете да направите своето първо вписване в клиентския портал.

 • Ако сте забравил/а потребителското си име или паролата, можете да заявите изпращането потребителското име или да нулирате паролата.

  Забравено потребителско име

  За да заявите изпращане на Вашето потребителско име, трябва само да въведете Вашия клиентски номер и посочения от Вас личен имейл адрес, и потребителско Ви име ще Ви бъде изпратено.

  Заявяване на изпращане на потребителско име

  Забравена парола

  Ако някога забравите паролата си, можете да я нулирате и да посочите нова. За целта се нуждаете от Вашето потребителско име и личния Ви имейл адрес. Ще получите имейл с линк за потвърждение, за да нулирате Вашата парола. След кликването можете да зададете и запишете нова парола.

  Нулиране на парола
 • Да, можете също да използвате Вашите данни за достъп, за да се впишете в приложението или при онлайн регистриране. Това ви позволява да получите достъп до Вашите автомобили и платежни средства от клиентския портал при ръчно регистриране в системата.

 • Вие можете сам/а да го деблокирате. В раздела за вписване кликнете върху бутона „Забравена парола“ или „Забравено потребителско име“ и следвайте останалите инструкции.

 • Можете да въведете данните за товарния автомобил онлайн в нашия клиентски портал.

  За първоначалната регистрация в клиентския портал са необходими кодове за активиране, които можете да заявите при нас. Просто ни изпратете имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

 • Трябва вече да сте регистриран/а като клиент в Toll Collect. За да регистрирате Вашите автомобили онлайн, в нашия клиентски портал трябва да бъде създаден интернет акаунт. За целта се нуждаете от първоначалните кодове за активиране на Toll Collect. Просто ни изпратете имейл чрез нашия Формуляр за контакт с тема „Достъп до клиентския портал“ или ни се обадете.

 • С Вашия главен акаунт можете да създадете до десет подакаунта за Вашите служители.

 • Можете да променяте данните на вече регистрираните превозни средства в клиентския портал по всяко време. За целта отидете в общия преглед на автомобилите и използвайте бутона за промяна в дясната колона.

 • След успешно вписване на товарен автомобил ще получите потвърждение по имейл или по пощата. След това автомобилът ще бъде показан и в клиентския портал.

 • Ако Вашето вписване на товарен автомобил не е могло да бъде изпълнено, ще Ви информираме задължително.

 • Вашият автомобил е маркиран за вписване и по правило трябва да бъде регистриран в рамките на няколко минути.

  След успешно вписване от Toll Collect, автомобилът се вижда в общия преглед на автомобилите в клиентския портал. В допълнение ще получите потвърждение по имейл или с писмо.

 • Да, имате възможността да променяте данните на вече регистрираните автомобили в клиентския портал по всяко време.

  За тази цел влезте в раздела, показващ списъка на Вашите автомобили. В таблицата ще откриете бутон за промяна в дясната колона зад всеки автомобил.

  Можете да променяте следните данни: Регистрационен номер на МПС, обозначение на държавата, идентификационен номер на превозно средство (FIN, номер на шасито), брой на осите, клас на вредните емисии и допустимо общо тегло.

  За смяна на регистрационния номер ще е необходимо качването от свидетелството за регистрация.

  Ако дадена промяна не може да бъде избрана, моля, обърнете се към нашето клиентско обслужване.

 • Можете да променяте онлайн данните на вече регистрирани автомобили: Обозначение на държавата, регистрационен номер на МПС, идентификационен номер на превозно средство (FIN, номер на шасито), брой на осите, допустимо общо тегло, клас на вредните емисии.

  Освен това можете да променяте и тези данни от договора: Фирмено наименование, адрес, лице за контакт и начин на заплащане.

  Също така, разбира се, можете да променяте по всяко време данните от Вашия интернет акаунт в клиентския портал, напр. имейл адрес или парола.

 • За съжаление това не е възможно. За да подобри сигурността на данните, Toll Collect реши да предоставя дигитален достъп до тези документи единствено чрез клиентския портал. Там ведомостта за пътните такси ще се съхранява за 24 месеца, а спецификацията на отделните пропътувани отсечки – три месеца. Като алтернатива можем да Ви предложим изпращане по пощата.

 • Изготвили сме кратка инструкция за преодоляването на този проблем.

  Инструкция (PDF, 1 MB)
 • Цялата кореспонденция се съхранява 6 месеца в клиентския портал. През това време имате възможността да изтеглите и запаметите Вашите писма. Ако се нуждаете от по-старо писмо, можете да го получите чрез нашето клиентско обслужване.

 • Когато използвате клиентския портал, всички писма и информация ще се съхраняват там в продължение на шест месеца. Ако предпочитате изпращане по пощата, можете да заявите промяната по телефона чрез нашето клиентско обслужване. Промяната обратно към съхранение в клиентския портал е възможна по всяко време.

Други препоръки