Ръчно регистриране в системата

 • Онлайн регистрирането можете да достигнете чрез бутона „Регистриране на отсечка“ на нашата начална страница.

  Регистрираните клиенти могат да се впишат със своите данни за достъп за клиентския портал на Toll Collect. По този начин данните, запаметени в клиентския портал - например данните на превозните средства - ще бъдат на разположение за ръчното регистриране в системата. Заплащането се извършва посредством посочения начин на заплащане. Невписаните клиенти ще се регистрират или с помощта на създаден акаунт за регистриране, или просто без предварително вписване в системата.

 • При онлайн регистрирането имате три възможности:

  • Можете да използвате регистрирането без да трябва предварително да се регистрирате или вписвате в Toll Collect.
  • Създавате акаунт за регистриране. Така можете да запаметите превозните средства, с които често се регистрирате ръчно, пътните отсечки, по които пътувате често, както и до три платежни средства. По този начин процесите на регистриране стават още по-ефективни и спестяват време на клиента. Можете да управлявате и изтривате Вашите запаметени данни в онлайн регистрирането и в приложението. – Моля, имайте предвид: Toll Collect няма достъп до данните за достъп до акаунта за регистриране. Моля, пазете добре Вашите данни.
  • За регистрирането използвате Вашите данни за достъп до клиентския портал на Toll Collect. По този начин данните, запаметени в клиентския портал – например данните на регистрираните превозни средства – ще бъдат на разположение за ръчното регистриране в системата. Плащането се извършва посредством посочения от Вас начин на заплащане.
 • Регистрираните клиенти отиват на страница „Вписване на потребител“ на линка „Забравена парола“ и следват инструкциите.

  Клиентите с акаунт за регистриране се свързват със служител на клиентско обслужване на телефонен номер 00800 0 2865526

 • Кликнете на страница „Вписване на потребител“ на линка „Забравена парола“ и следвайте инструкциите.

 • При ръчния метод можете да регистрирате отсечките за пътуване до 24 часа преди началото на пътуването.

 • Облагаеми отсечки могат да бъдат сторнирани, когато цялата регистрирана отсечка все още не е била пропътувана и моментът на сторниране е преди изтичане на срока на валидност на регистрираната отсечка. Ако маршрутът на една регистрирана отсечка трябва да бъде променен, това става по същия начин, както се прави сторниране, като след това се регистрира новата отсечка.

  Допълнителна информация за сторнирането
 • След сторнирането сумата, която трябва да Ви бъде възстановена, принципно се възстановява чрез първоначално използваното платежно средство. При предходно плащане в брой на регистрирането се изисква тъй нареченото Заявление за връщане при сторниране .

 • Можете да направите сторниране дори без квитанция за регистриране в системата. Нуждаете се обаче задължително от номера на регистриране в системата, данните на товарния автомобил (страна на регистрация и регистрационен номер на МПС) и начален момент на регистрираното пътуване.

  При ръчния метод можете не само да разпечатате всички квитанции, а и да ги свалите, да ги изпратите по имейл или да изпратите номера на регистриране в системата със SMS на мобилния си телефон.

 • След изтичане на срока на валидност на квитанцията за регистриране в системата можете да заявите възстановяване на сумата за дадено пътуване само пред BALM. За тази цел трябва да докажете, че за Вас не е било възможно да предявите тази претенция по-рано и трябва да подадете заявлението си за възстановяване на сумата в рамките на два месеца след изтичане на срока на валидност на квитанцията за регистриране в системата или на интернет регистрацията пред BALM , като използвате формуляра на BALM, предвиден за целта. Формулярът за целта можете да откриете в интернет на www.balm.bund.de .

 • При онлайн регистриране и с приложението можете да плащате с карти за зареждане на гориво, кредитни карти или заместителя на пари в брой paysafecard.

 • Paysafecard е електронно платежно средство на принципа на предплащането и служи за заместител на парите в брой. На местата за предварителна продажба (определени бензиностанции, пощенски служби и павилиони) клиентите могат да закупят 16-цифров PIN код с кредитна сума. Paysafecard е достъпна за всеки, анонимна и може да се използва веднага, без допълнителни такси за клиентите и не е обвързана с определено предназначение. На www.paysafecard.de ще откриете обектите за продажба, в които можете да получите paysafecard.

 • Да, ако като регистриран клиент или като нерегистриран клиент създадете акаунт за регистриране, можете да запаметявате Вашите отсечки по всяко време.

 • Ако се нуждаете от помощ при регистрирането или имате въпроси за ръчното регистриране в системата, свържете се със служител на Toll Collect на телефонен номер 00800 0 2865526.